Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 19 - 2016

Politisk Nyt – uge 19 – 2016

Landbrugspakken

Et forår hvor alt blev sent, og da det så endeligt blev forår, ja, så skal alting gøres på en gang. Sådan vil jeg huske foråret 2016.

Midt i alt forårstravlheden, ja, så lever det politiske liv videre. En landbrugspakke der stadig rummer en masse politisk uenighed, og hvor vi nu venter på den naturpakke der, sammen med øget indsats for en mangfoldig natur, skal tilfredsstille de Konservatives trang til en grøn politisk profil.

Jeg syntes det er på sin plads at uddele ros til Landbrug & Fødevarer, for den proces der har været omkring landbrugspakken. Det er dumt at kaste sig ind i den politiske debat, når stormen raser, og der går politik og ikke faglighed i sagen. Når så stormen har lagt sig som nu, ja, så går man ærligt og redeligt ud gennem annoncering i aviserne, og fortæller den måbende befolkning, hvad det egentligt var, man var så drabeligt uenige om, og hvad det var, som førte til en ministers fald.

En faldende kurve for udvaskning, der tager et lille hop frem mod 2018, men som fortsat har en klart faldende tendens. Jeg tror mange ser undrende på det.

Regeringen vil afskaffe PSO-afgiften

En af de måske mest markante, politiske indrømmelser overfor erhvervet, ja, det er planlagt afskaffelse af PSO-afgiften. En afgift som har belastet svineproduktionen med 16 kr. pr gris, og mælkeproduktion i et tilsvarende omfang.

Om det er EU der har haft en mening, eller det er regeringens målsætning om at forbedre konkurrenceevnen for mange erhverv i Danmark der gør udslaget, ved jeg ikke.

Intentionen med PSO- afgiften var god nok. At forbrugerne skulle finansiere omlægning af energi fra fossilt til ikke fossilt brændsel. At man ikke magtede, at sikre tilbageløb af de mange kroner til et erhvervsliv, der gennem omlægning af energiforbrug skulle drive omlægningen uden øget omkostning, ja, det var trist. At man i stedet sendte det meste af provenuet ud i en havvindmøllepark ved Anholt, ja, det gjorde, at afgiften blev en afgift på produktion. Det var dumt.

Prisfald på mælk

Aldi sænker prisen på mælk i køledisken, så den nu koster 3,95 kr./ liter.
At en liter mælk nu koster det halve af, hvad en liter vand koster, det får mig til at tænke over, hvad der er helt galt i det system vi har etableret.

At detailhandlen sætter prisen ned, og bærer besparelsen ud til forbrugerne, ja, det kan der vel ikke være noget galt i. Alternativt skulle købmanden holde pengene i lommen. Så kunne han måske opkræve en øget betaling for mælken, og sende pengene tilbage til mælkeproducenterne. Det har vi konstateret, at vores afregningsmodel ikke kan håndtere.

Vi konkurrerer os ned i værdikæden

Hvis den her problematik skal skæres ud i pap. Så har danske mælkeproducenter, i konkurrence på omkostninger, konkurreret sig ned i værdikæden. Det resulterer nu i, at vi har en afregningspris der er lav, og som tilsyneladende er helt ude af forhold med den betalingsvilje der er hos forbrugeren.

Dansk landbrug konkurrerer sig ned i værdikæden, i konkurrence på omkostninger og mængde, fremfor at konkurrere sig op i værdikæden, gennem øget værditilvækst på vores råvarer.

Det er forklaringen på, at prisudviklingen på vand har fulgt betalingsviljen i markedet, og er endt på ca. 8 kr./l.

Mælk og kød afsættes i markedet, til det vi landmænd kan producere det til. Vi er nu, gennem fantastisk dygtige landmænd, der præsterer produktivitetsstigninger som er uden sidestykke, nået ned på en afregningspris på 2 kr. for et kg mælk, og 9 kr. for et kg svinekød. Hvis den kurve fortsætter, ender vi med, at vi stolt kan konstatere, at vi gennem dygtigt arbejde ender med, at vi producere noget, der ikke er noget værd.

Er det virkelig strategien for dansk landbrug?

God weekend,

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve