Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 19 - 2015

Politisk Nyt – uge 19 – 2015

En aften i politikkens tegn

Torsdag aften holdt vi valgmøde på Centrovice. Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem 3F, NNF og Centrovice, under overskriften ”Muligheder for vækst og udvikling i fødevaresektoren på Fyn”.

70 mennesker var mødt op til en aften, hvor stemningen var op på ølkassen, og sig hvad du har på hjertet. Repræsentanter fra DF, Venstre, Liberal Alliance, Socialdemo-kratiet og SF sad i panelet. Karen Hækkerup, direktør i Landbrug og Fødevarer, havde påtaget sig at være ordstyrer på mødet, og den opgave løste hun rigtig godt.

At dette Folketingsvalg bliver et skæbnevalg for fødevareerhvervet i Danmark, er der enighed om. Manglende sammenhæng i den førte politik er nem at påvise, og den nu-værende situation omkring erhvervet er uholdbar. De politiske løsninger er der så til gengæld uenighed om. Dog var der en fælles forståelse af, at der skal forbedres på de politiske rammevilkår omkring erhvervet, hvis vi også i fremtiden skal have en fødeva-resektor i Danmark, i det omfang vi kender i dag. Derfor bliver det et skæbnevalg for landbruget.

Det var første gang, vi fik politisk trykprøvet den 16 punkts plan for landbruget, som den Blå Blok går til valg på. Vi fik også konstateret, at grunden til at Liberal Alliance ikke var medunderskriver på aftalen er, at de vil præstere overbudspolitik i forhold til 16 punkts planen.

Sådan en aften efterlader mig med en god fornemmelse. Mennesker bliver faktisk klo-gere af at tale sammen. Sluk computeren, telefonen og drop de fine powerpoint præ-sentationer og tal med hinanden. Det er vejen til fælles forståelse.
Jeg syntes faktisk Erik Christensen fra socialdemokratiet i Nyborg, var tættest på afte-nens konklusion: Uanset det politiske udgangspunkt, må vi kunne blive enige om målet, at skabe vækst og arbejdspladser i fødevaresektoren, under hensyntagen til natur og miljø. Bør vi ikke i dialog arbejde for en fælles forståelse af det?

Fælles forståelse om finansieringspakken

I slutningen af sidste uge, fremlagde erhvervsminister Henrik Sass Larsen en finansie-ringspakke. Fælles forståelse er temaet, og hvis det er et udtryk for, at Regeringen, Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer i en mere bred forstand er på vej til en fælles forståelse af erhvervets udfordringer, ja, så er det jo positivt.

Forslaget forholder sig, syntes jeg, ret præcist til de udfordringer landbruget har i forhold til finansiering. Vi taber konkurrenceevne på grund af efterslæb i investeringer. Vi får ikke skabt et investeringsmiljø, hvis ikke vi sikre kapitaltilstrømning. Vi får ikke kapi-taltilstrømning, hvis vilkåret er den egenkapitalfinansiering vi kender med finanstilsynets mange restrektioner. Derfor er forslaget godt, hvis vi ser særskilt på finansierings-udfordringen.

Og hvad fik erhvervsministeren så ellers sagt ved lejligheden?

At de 1700 bedrifter der er økonomisk nødlidende, må se at komme til en løsning. Bankerne må være indstillet på at nedskrive gæld, med henblik på generationsskifte. Nu er der bare det lille men ved de 1700 bedrifter, som ministeren tilsyneladende er villig til at afskrive, at de rent faktisk sidder på op mod 50 % af den danske landbrugs-produktion, og med en stor del af de tidssvarende produktionsanlæg.

Anerkendelse af, at man har forholdt sig til problematikken

Et medlem sendte mig sine tal, som egentligt anskueliggør situationen meget godt. En høj effektivitet, der placerer ham i den bedste ende. Et resultat, før finansiering og efter EU-bidrag, på 3,6 mio. kr. Når resultatet så alligevel ender på minus 1,7 mio. kr., er det fordi, der lige var en kvoterest der skulle afskrives, og en god mio. kr. til skat. Egenka-pitalen er væk, fordi der er købt jord i 2006, som nu står i regnskabet til 140.000 kr. pr ha.
Torben Povlsen, næstformand i Centrovice, gjorde egentligt en lignende situation ret klar i Fyens Stiftstidende, blot på en svinebedrift. Nej heller ikke dette er enkelt.

At vi godt kan irriteres over manglende forståelse for, at det ikke er en gældskrise men en indtjeningskrise vi har, og det ikke hjælper at finde finansiering til de unge landmænd, hvis de nuværende politiske rammevilkår gør, at der ikke kan tjenes penge.

Det gør ikke, at vi ikke skal anerkende, at man har forholdt sig til den ene del af pro-blematikken nemlig finansieringen. At der er en politisk forståelse på Christiansborg, at noget bør gøres, og at Landbrug og Fødevarer, gennem solidt politisk lobbyarbejde, har bidraget til en løsning, der hvor der var et vindue åbent.

Så må vi forvente, at spørgsmålet om de politiske rammer finder en løsning, der måske er tæt på.
Forskellen på en landboforening og en protestbevægelse er, at vi som landboforening en gang imellem må sige ja, ud fra en given præmis. Det er langt sværere, end det er konstant at sige nej.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve