Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 19 - 2014

Politisk Nyt – uge 19 – 2014

Så er den gal igen

Et EU-direktiv fører nok en gang til, gennem massiv overimplementering, at danske landmænds konkurrenceevne forringes.

EU- kommissionen har fremlagt en lang række initiativer, der samlet skal mindske luftforureningen i Europa, hvilket er ganske sympatisk. Som det meste andet EU-lovgivning er det en rammelov, og nationalstaterne skal så melde de enkelte landes reduktionsmål ind til EU.

Administrationen på Christiansborg giver opgaven til miljøaktivisterne på Århus Universitet, som finder ud af, at danske landmænd er i stand til at reducere ammoniakudledningen med yderligere 24 % inden 2020. Det vel at mærke oven i en indsats, som i særklasse har bragt udledningen ned, og allerede nu har reduceret meget mere end det, som bliver krav til landbruget i de øvrige lande. Tysk landbrug skal reducere med 5 %, og den gennemsnitlige reduktion i EU er 6 %.

Når målsætningen er meldt ind, fanger bordet og EU vil sørge for, gennem kontrol, at observere om vi lever op til de mål der er sat. Hvis ikke vi gør det, kommer vi nok en gang i EU- gabestokken, og vi bliver hængt ud som miljøsyndere, der er dårligere til at leve op til miljømålsætningerne end Grækenland og Estland.

Sagen ender i samme kasse som udpegning af vores vandløb og Alpereglen.

At vi, som konsekvens, ligger et EU system for had, og placerer årsagen til høje krav i EU, ja, det bør blive et højaktuelt emne i valgkampen op til EU-parlamentsvalget. Hvem af de opstillede kandidater vil love at gøre opmærksom på, når den danske regering overimplementere EU- lovgivning, til skade for danske virksomheders konkurrenceevne?

Vi vil gerne konkurrere på lige vilkår. Det lige vilkår skabes gennem EU-lovgivning, og ikke gennem EU-lovgivning plus 20 %. Det er dybt frustrerende, at der ikke i politikkernes hoveder kan etableres en sammenhæng, mellem det alle syntes er en katastrofe, nemlig lukning af 500 arbejdspladser i Fåborg, og den forfejlede politik man præsterer.

Jeg giver ikke fem flade øre for vækstplaner, der lapper på de politiske fejltagelser, når man som politikker, ikke grundlæggende har forstået opgaven.

OECD analyse af vækstudsigten

OECD er i ugen fremkommet med analyse af vækstudsigter for de næste 15 år. De placerer Danmark som det land med de 6. dårligste vækstudsigter, med risiko for, at vi uden grundlæggende reformer, ender som et permanent lavvækstland, på linje med en række sydeuropæiske lande. Gad egentligt vide, hvilke tanker en sådan analyse sætter i gang, i hovedet på danske politikere?

Hvis jeg skulle driste mig til et råd kunne det være, at der skal skabes forudsætninger for et investeringsmiljø i dette land. Der er ikke investeret nævneværdigt i landbruget de sidste 10 år. Dels på grund af en forfejlet miljølovgivning, som politikkerne ene og alene har ansvaret for. Dels på grund af finanskrisen, der har efterladt en vingeskudt finansiel sektor i rendestenen.

Og så skal der egentligt så lidt til, for at tænde landmænds medfødte motivation, for at investere og se bedrifterne gro. Ovennævnte eksempel på implementering af EU-lovgivning er bare med til, at mange landmænd tænker, at det kan være lige meget.

Louise Helmer, ny direktør for Centrovice

Og så til en rigtig god nyhed! Centrovice har fået en ny direktør.

Jeg vil gerne ønske Louise Helmer tillykke med jobbet. Vi har store forventninger til hende. Vi ved, at hun har potentiale til at løfte opgaven efter Henrik. Jeg er meget fortrøstningsfuld. Nu er det en stor opgave i sig selv, at være direktør for Centrovice. For en intern kandidat som Louise, er det yderligere en opgave, at løfte sig fra at være en god kollega til at være en god leder. Jeg håber, at gode kollegaer vil hjælpe hende på vej.

Bestyrelsen er glade for det hurtige forløb, som har været med til at sikre stabiliteten og kontinuiteten for vores virksomhed.

Med venlig hilsen

nr

Niels Rasmussen, formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve