Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 18 - 2014

Politisk Nyt – uge 18 – 2014

Så blev det igen 1.maj, og arbejdernes internationale kampdag blev afviklet. Solidaritet, sammenhold og fælles ansvarlighed er varemærket. Det syntes som om, varemærket er blevet lidt slidt og umoderne. Udviklingen har tilgodeset individet frem for fællesskabet.

“Fra 1. maj til mig først”. Det citat skitserer vel udviklingen meget godt. Nu kan vi liberalister jo godt hygge os lidt med, at fagbevægelsen, som en stærk organisation for arbejdstager, over årene bliver stækket, og at løn og arbejdsforhold i højere grad bliver et anliggende for den enkelte. Der er bare det lille men, at det ikke bare er fagforeningerne der udfordres af individualisterne.

Det er en trend i tiden, at de interessefællesskaber som fagforeninger, landboforeninger og mange andre foreninger danner, vælges fra, fordi fællesskabet ikke skal begrænse den enkeltes muligheder.

Individualismen er, i stedet for fagforeningerne, ved at sejre ad helvede til, og det er så spørgsmålet, hvor den udvikling fører os hen? Nok ikke mod øget sammenhængskraft, fællesskabsfølelse og fælles ansvarlighed. Det kunne man måske tænke lidt over på sådan en 1. maj.

Stigende bidragssatser og øget rentemarginal er et emne, vi i Centrovice arbejder med. Der er ikke fagligt belæg for stigende bidragssatser, hvis administrationsbidrag da er beregnet på at afdække risiko for tab på udlån.

Som enkelte realkredit institutter agerer, har man en fornemmelse af, at bidragssatserne bestemmes mere af ejer bankernes behov for indtjening, samt behov for at betale udbytte til aktionærerne, end de bestemmes af tabsrisikoen.

Kreditforeninger er ikke længere foreninger, hvor låntagere og obligationsejerne deles om risikoen, og hvor administrationsbidraget blev udmålt efter risiko for tab på det enkelte engagement. Hvert medlem havde sin konto.

Stigende bidragssatser bør, i en tid hvor konkurrencen på realkreditmarkedet øges, efterhånden være et emne der bør optage konkurrencemyndighederne. I fredags blev der sendt en mail til medlemmer af Centrovice, med opfordring om at deltage i en uforpligtende undersøgelse af bidragssatser og rentemarginaler. En stærk opfordring til at deltage, og klikke ind på det medsendte link, så vi kan danne os et billede af, hvordan det ser ud.

Vi har i kommende uge møde med direktionen i RD og Danske Bank på Fyn. Vi vil søge svar på de gode spørgsmål:

  • Hvad er de realiserede tab, i forhold til de foretagne hensættelser?
  • Hvordan vurderer man tabsrisiko, når indtjening i erhvervet er stigende?
  • Er det fortsat et problem, at leve op til nye kapitalkrav fra EU, eller er de opfyldt?

Vi håber på en god forklaring, som vi vil give videre til jer medlemmer, hvis den gode forklaring da findes!

Valgkampen til EU-Parlamentsvalget er gået i gang, og det er vigtigt at blande sig i debatten. Vi vil gerne konkurrere på lige vilkår, ønsker vi at sige. Det lige vilkår skabes altså gennem et øget samarbejde i EU. EU-direktiver er rammelovgivning, der giver de enkelte medlemsstater frie muligheder, for efterfølgende at stramme op og udfordre de enkelte landes konkurrenceevne.

Den danske regering gør, i stor udstrækning, brug af denne mulighed. Det er vigtigt, igen og igen at gøre opmærksom på det forhold.

Fundamentet for dansk landbrugs indflydelse er gennem valg, af en kandidat der relaterer sig til landbruget. I sidste periode har vi ikke haft et medlem af det vigtige landbrugsudvalg. Jeg vil stærkt opfordre til, at vi samler stemmerne omkring de kandidater, som har faglig baggrund for at deltage i den landbrugspolitiske debat i EU. Mød op til de vælgermøder der afholdes, og giv kandidaterne de gode råd med på vejen.

God weekend

nr

Niels Rasmussen, Formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve