Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 17 - 2015

Politisk Nyt – uge 17 – 2015

Samspillet mellem godt håndværk og naturen er afgørende for resultatet

Forår er kommet, og der sker nok engang et mirakel. Vinterens mørke, der tærer på energien, forsvinder og energi- og humørkurven stiger, i takt med at dagene bliver længere. Og heldigvis for det.

Nu starter en periode, hvor det for en landmand drejer sig om, at holde trit med naturen, afgrøderne, og så alt det vi gerne vil have gjort. Alt sammen med hen-blik på at opnå et godt økonomisk resultat. Og så stadig lige den del der drejer sig om det gode håndværk som landmand. Den opgave, der ligger i ydmygt samspil med naturen, at få tingene til at lykkedes, ja, det er vel stadig en god del af det at være landmand. Det er nok stadig værd at huske på.

Debat om fødevarernes sande tilstand på Steensgaard

Verdens Største Højskole, et debatforum skabt af Fyns Amts Avis, holdt et ar-rangement på Steensgård i Milling hvor Torben Povlsen, næstformand i Centrovice, deltog i panelet. Temaet for debatten var konventionel fødevareproduktion contra økologisk under overskriften: Fødevarernes sande tilstand. Panelet var sat sammen af repræsentanter for henholdsvis konventionelt drevet landbrug og økologisk produktion. Panelet gjorde det efter sigende rigtigt godt, ud fra hver deres udgangspunkt.

Fokus på at skabe merværdi på produkterne fremfor konfrontation

For mig at se drejer det sig om at landbrug, med den mangfoldighed det rum-mer, får lov at udvikle sig på hver sin præmis, fremfor at dyrke et modsætnings-forhold. Det er bestyrelsens holdning, at Centrovice organiserer samtlige land-mænd, om de er økologiske eller konventionelle svineproducenter, kvægbruger eller planteavlere – der er ikke noget modsætningsforhold.

Tvært imod må det være i vores alles interesse, at vi forsøger, hver på vores måde, at skabe merværdi på det vi producerer. Hvis vi kan flytte en del af pro-duktionen uden for den vanlige priskonkurrence og skabe et unikt produkt, som kunne være lokalt relaterede produkter, eller økologiske produkter, ja, så er det positivt.

Det jeg absolut ikke syntes er positivt er, hvis der slås politisk plat på emnet.

– Hvis det bliver en afsporet debat om miljø og dyrevelfærd, på det kon-ventionelle landbrugs bekostning.
– Hvis omlægninger bliver tilskudsafhængige og ikke markedsbaseret.
– Hvis forbrugerne i deres trang til at købe økologisk syndsforladelse, i en hverdag som kan syntes at være noget ressourcetung, igen får lov at trække frinummer, fordi de over produktprisen ikke ønsker at afholde det, som er den reelle omkostning.
– Hvis det økologiske landbrug tages som gidsel, i detailhandlens trang til at bruge de økologiske produkter til at fremme et grønt og miljøvenligt image.

Jeg syntes det er vigtigt, at debatten om økologi bliver til det, den bør være: En debat på holdninger og en debat om ressourceøkonomi.

Så ved jeg godt, at markedet for økologisk syndsforladelse udmærket kan være attraktivt. Jeg kan dog ikke lade være med at smile lidt, når jeg observerer købelystne danskere, der fredag eftermiddag køber økologiske produkter, når jeg samtidig ved, at de bor i Svendborg og arbejder i Odense, lever af fastfood i 3 dage om ugen, og måske oven i købet ryger 20 cigaretter om dagen. Ja, så kunne man måske tænke ressourceøkonomi noget tættere på sig selv, og med en væsentlig større effekt.

En ting er bare helt sikker. Vi må ikke lade os rive med af den politiske dagsor-den, der er fødevareminister Dan Jørgensens, nemlig en konfrontation mellem det økologiske og det konventionelle landbrug. Det er udelukkende en konfrontation, det styrker hans politiske projekt.

Information til politiske beslutningstagere omkring konsekvenser af vandplaner

Fredag har vi inviteret politiske beslutningstagere i kommunerne og medlemmer af Folketinget, valgt i Fyns Storkreds, til orienteringsmøde om konsekvenser af de fremlagte vandplaner. Hos Centrovice har vi en god tradition for at invitere politikkere til orienteringsmøde, når der er aktuelle emner på dagsordenen.

Uanset politisk observans er de beslutningstagere i forhold til vandplanerne, og vores ønske er, at de træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Det kan godt være, at politikkerne på trods af bedre vidende træffer forkerte beslutninger, men i så fald er det ikke vores skyld. Om det vi fremkommer med opfattes som landbrugets partsindlæg, er nok svært at komme helt uden om.

Vandplanerne får store konsekvenser, ikke bare for landbruget, men også for de fynske landkommuner. Uanset hvad miljøminister Kirsten Brosbøl siger, så fremlægges der vandplaner med et reduktionskrav på 7.800 t N. Uanset hvor man står i det politiske landskab, så får det den konsekvens, at 50 % af Fyns jord skal lægges brak, eller at sædskiftet skal ændres over til vårafgrøder.

Det drejer sig om at få lidt proportioner på sagen

Hvad er det for en omkostning samfundet påtager sig, i forhold til den faglighed der ligger bag?
At der skal komme ålegræs i Odense Fjord. Hvad skal egentlig betinge det? – og er der overhovedet nogen årsagssammenhæng mellem ålegræs og kvælstof udledning?

Det problem vil vi gerne gøre politikerne opmærksomme på. Det er en sag, der gror langt ud over landbrugets privatøkonomiske interesser.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve