Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 17 - 2014

Politisk Nyt – uge 17 – 2014

Point på pluskontoen

Det tidlige forår har, imod sædvane, givet plads til at holde fri i påsken. Ofte har forårstravlheden bredt sig ind over påske helligdagene. Det er mit indtryk, at de fleste er blevet bedre til at lade gyllevognen stå, for ikke at være til unødig gene, både i trafikken og i forhold til lugt, når andre mennesker holder fri. Jeg tror det giver pluspoint på imagekontoen. Hvis man så oven i købet gør sig den ulejlighed, at feje vejen ved arbejdets ophør, ja, så er det tæt på, at naboen smiler til en næste gang vi mødes, og det er jo ikke så dårligt.

Ellers har ugen budt på godt og trist nyt.

Den triste nyhed

Den triste nyhed er, at vores direktør, gennem de sidste 2 ½ år, har opsagt sin stilling. Henrik Jeppesen har fået tilbudt et job i DLG, som det er svært at sige nej til. Et job som kalder på Henriks kompetencer indenfor økonomi, og et job som kalder på Henriks lyst til internationale udfordringer. Vi er lidt stolte over, at Centrovice kan levere en kandidat til denne toppost i DLG, og vi ønsker Henrik held og lykke til med de nye udfordringer.

Der er ingen tvivl om, at Henrik har arbejdet med stor fornøjelse for os fynske bønder, og været en afgørende årsag til, at Centrovice i perioden med ham som direktør, har konsolideret sig både politisk, fagligt og økonomisk. Jeg vil på denne plads sige Henrik tak for indsatsen.

Da Centrovice er i en god gænge, drejer det sig for bestyrelsen om, så hurtigt så muligt, at få en ny direktør på plads, så vi ikke taber momentum. Der forbruges utroligt meget energi i huset, så snart der er usikkerhed omkring ledelse og rammerne for virksomhedens drift. Det er forståeligt nok, da medarbejdere på Centrovice er medarbejdere, der på alle måder bekymrer sig om deres arbejdsplads, og det er jo trods alt meget positivt.

Det er en selvstændig målsætning for en bestyrelse, at skabe trygge ramme for medarbejderne, så de får mentalt overskud til udfordringer og forandring. Bestyrelsen forsøger at leve op til den målsætning.

Den gode nyhed

Den gode nyhed er, at vandrådspakken, der skal danne grundlag for arbejdet i de lokale vandråd, har fået en tilføjelse. Det er nu en mulighed for de lokale vandråd, at tage et vandløb ud af den oprindelige kvalitetsmålsætning, som er god økologisk tilstand faunaklasse 5, med et påhæftet indsatskrav. Det kan man, hvis vandløbet ligger bynært, eller hvis formålet med vandløbet skønnes at være dræning af intensivt dyrkede arealer.

Nu er det, som efter vækstplanen var tæt på et fantastisk resultat, blevet helt fantastisk. Det er første gang, dræning er nævnt som en betingelse for et vandløbs tilstand. I det oprindelige forslag til indsats var Fyn hårdt ramt.

Nu er betingelserne for indsats på Fyn blevet specielt godt. Det er fordi, på Fyn bor vi fynboer, og her ligger Centrovice med sin politiske og faglige styrker. Her bor folketingsmedlem Erling Bonnesen, og her bor Jan Hjeds, som har arbejdet en vis legemsdel ud af bukserne, godt bakket op af fagligheden på Axelborg.

Der var oprindelig et indsatskrav om ændret vandløbsvedligehold på 1086 km vandløb. Der var krav om restaurering på yderligere 889 km. Der ud over skulle der genåbnes 231 km vandløb, svarende til et nyt vandløb fra Nyborg til Assens.
Dette krav blev i processen ændret til 327 km ændret vedligehold. Nu er krav om ændret vedligehold helt væk. Den samlede indsats-strækning på Fyn er 44 km, og hvis Fyn er 10 % af Danmark, er det flot, at vi kun har fået pålagt krav om 2,75 % af indsatsen, på i alt 1600 km vandløb.
Samtidigt er de oprindelige beløbsrammer fastholdt, så der nu er penge til en god indsats, der hvor det nytter, og med udsigt til fuld økonomisk kompensation til de berørte lodsejere.
Der er grund til at kippe med flaget, og sende nok en tak til dem der tog det store slæb.

God weekend

nr

Niels Rasmussen, Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve