Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 16 - 2015

Politisk Nyt – uge 16 – 2015

Fra Landsformandsmøde i L&F

Der blev afholdt landsformandsmøde i L&F i denne uge. Det er altid inspirerende at møde formændene for de øvrige foreninger i hele landet. Dels for at vi fællesskab kan debattere de dagsordensatte punkter, men også for at dyrke netværket.

Økonomien i erhvervet var et centralt emne, og vi havde besøg af Michael Haahr Andersen, afdelingsdirektør i Jyske Bank, som kunne fortælle, hvad der for ham er den aktuelle udfordring.

Er landmænd professionelle i det de gør? Ikke bare i forhold til effektivitet i produktionen og daglig drift, men også som samarbejdspartner for den finansielle sektor. Troværdighed er et væsentligt element. Fremlægger man budgetter, og gennem mange år ikke formår at leve op til dem. Bruger man sit budget aktivt, og handler på afvigelser. Ved negative afvigelser møder man ikke op i banken med et katalog af undskyldninger, men med et katalog over handlinger, med henblik på forbedring. Ja han får det faktisk til at lyde meget enkelt.

At vi er et erhverv i krise, er der ingen tvivl om, spørgsmålet er bare, hvad der bedst bringer os videre. Det emne brugte Martin Merrild meget tid på.
Er det, ved fortsat at have fokus på den gruppe af landmænd der har det svært, eller er det ved at fokusere på dem, som har mulighed for at trække tingene i gang igen?
At de økonomiske forudsætninger er forskellige, er der ingen tvivl om. Der er dog noget man ikke kan være i tvivl om. Det er, hvis det koster 12 kr. at producere et kg svinekød i dette land, og vi får 9 kr., ja, så mangler der 3 kr. Det uanset om udgangspunktet er godt eller dårligt.
Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal tage udgangspunkt der, og så på alle niveauer arbejde med udgangspunkt i at skabe forbedringer der. Det er ikke en gældskrise vi har, men en indtjeningskrise. Det faktum bør lægge maksimalt pres på alle aktører.

Vandområdeplanerne

Fra Centrovice var vi på banen, for at afrapportere fra det netop afholdte møde om vandområdeplaner på Fyn. Jeg syntes, vores møde synliggjorde et stort dilemma, som kalder på politisk handling. Vi kan ikke acceptere, at valgtaktik skaber uantagelige vilkår:
At man fastholder et samlet reduktionskrav på 7800 t N, mens det udelukkende er de 1600 t der reelt er planlagt indsatser for. Miljøministeren sender spørgsmålet om de sidste 6200 t reduktion i et tværministerielt udvalg, der skal arbejde efter sommerferien, og frem til oktober, efterfulgt af en kort høring.

Metoden anvendes fordi Kirsten Brosbøl så slipper for, at måtte give solide indrømmelser til landbruget. Nok ikke lige det en socialdemokratisk miljøminister har mest brug for i en valgkamp. Et knæfald for landbruget til skade for miljøet, sådan vil hendes bagland tolke det.

Politisk forlig på Christiansborg

Torsdag aften kl. 23.15, kom der en tilbagemelding fra Erling Bonnesen. Efter 18 timer ved forhandlingsbordet, var det sidste han skulle præstere, at give en tilbagemelding til sit bagland af fynske bønder.

Tre emner havde været til forhandling:
– Plan for MRSA.
– Fremtidig plan for fødevaresikkerhed og
– Fordeling af landdistriktsmidler.

For MRSA delen har det været et spørgsmål om vigtigheden af, at opnå en løsning og et bredt forlig.

Hvis der ikke var kommet et forlig, kunne ministeren være draget i valgkamp og påstået, at det var ham alene der bekymrer sig om folkesundheden.
Krav om reduktion på 15 % er ikke andet end en politisk hensigtserklæring, der ikke er videnskabeligt hold i. Fint at der blev en aftale. Aftalegrundlaget indeholder bestemmelser om, at det er de 4,5 % af besætningerne med det største forbrug, der skal reducerer.

Aftalen omkring den fremtidige fødevarekontrol blev stort set fastholdt i sin nuværende form.
Der blev ikke indgået forlig omkring landdistriktsmidlerne. I alt 1,3 mia. kr. fremkommer fra EU- midler søjle 2 og den statslige medfinansiering. Det var godt, da Blå Blok nu ikke er bundet af en fordeling, men kan fastholde det som er ønske, nemlig at midlerne først og fremmest skal bruges til målrettede miljøforanstaltninger, uden for det vi kalder dyrkningsfladen. Det kunne godt blive en god løsning for vi fynske landmænd.
Stor tak til Erling for en god dags arbejde.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve