Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 15 - 2016

Politisk Nyt – uge 15 – 2016

Reduceret sagsbehandlingstid i kommunerne

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser i kommunerne er faldet, og lig-ger nu på det laveste niveau i mange år. Der er mange emner, der tilfældigt dukker på mediernes dagsorden. Om det er et udtryk for politisk fokus på området, en mere smidig sagsbehandling i kommunerne, eller om det slet og ret er fordi, investeringsniveauet i landbruget er på det laveste niveau i mange år, ja, det er ikke til at vide. Det siger bare lidt om, hvordan den politiske dagsorden ændrer sig.

Fra, at vi for få år siden betragtede sagsbehandlingstiden i kommunerne som landbrugets største problem, og til, at vi nu kan se, at den sendrægtighed der blev lagt for dagen i de fynske kommuner, måske kunne rumme en del af årsagen til, at vi på Fyn ikke fik det som en mulighed, at lade os rive med af den investerings eufori der ramte det øvrige land den første halvdel af nullerne.

Jeg syntes, at kunne se, at der i det øvrige land er investeret med en noget højere risikoprofil.

Det vil være noget af en bet, at skulle indrømme, at den langsommelige sags-behandling i de fynske kommuner, og en langstrakt debat om administrations-grundlag har været udslagsgivende, i forhold til omfanget af landbrugets økonomiske krise på Fyn.

Bestyrelsen sætter fokus på 3 nye og meget aktuelle områder

Bestyrelsen er kommet i arbejdstøjet. Vi valgte i år, at konstituere bestyrelsen ud fra en anden skabelon end vanligt. Ud over de traditionelle fagområder, fik vi delt bestyrelsens medlemmer ud på tre fokusområder:

  • Målrettet Miljøregulering
  • Økonomien i erhvervet
  • Produktionsøkonomi – fremtidens fødevareproduktion

Det er de emner bestyrelsen valgte at sætte fokus på i årets beretning på gene-ralforsamlingen.
Det skaber mulighed for, at vi i bestyrelsen kan udnytte de mange forskellige ressourcer vi hver for sig besidder, og alle kan komme til at arbejde med noget man brænder for.

Arbejdsgrupperne vil, efter der er udarbejdet kommissorier, også kunne knytte eksterne personer til arbejdsgruppen. Der vil blive forskellige former for afrapportering fra de enkelte arbejdsgrupper.

Den nye struktur i bestyrelsen er skabt, fordi medlemmerne må kunne forvente af os i bestyrelsen, at vi arbejder målrettet, med de udfordringer der omgiver erhvervet, og vi ikke bliver ved med at bruge meget tid på at evaluere fortiden, men at kræfterne bruges på at forsøge, at skabe en fremtid, som vi fynske landmænd kan se os selv i. Det er, hvad man i moderne bestyrelsesarbejde kalder at arbejde værdibaseret. Jeg tror, det bliver rigtigt godt.

Faglighed og konsekvenser

Det blå kort og oplægget til den målrettede miljøregulering er ved at komme i proces. Hvad gør vi selv, hvad gør Landbrug & Fødevarer, og hvilken del af opgaven ligger vi i det fælles udvalg, vi har etableret med sjællænderne? På nuværende er rammerne for arbejdet skabt:

  • Den ene del af arbejdet består i, at finde ind til fagligheden bag oplægget, og nok en gang drage i tvivl, hele den kvalitetsmålsætning der ligger til grund.
  • Den anden del er, hvis vi køber præmissen for den fremtidige miljøregulering der er opsat, hvor hurtigt kan vi så bringe afklaring omkring konsekvenserne? og kan vi, ved at leve op til de krav om reduktion af nærings-stofbelastningen, endegyldigt få sat en stopper for debatten om fynsk landbrugs belastning af vandmiljøet i Odense Fjord?

Det ser ikke nemt ud, men jeg er fortrøstningsfuld, da opgaven nu er lagt i en arbejdsgruppe hvor, sjældent kompetente mennesker, målrettet skal arbejde med den målrettede regulering.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve