Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 14 - 2014

Politisk Nyt – uge 14 – 2014

L&F landsformandsmødet blev fredag afholdt på Centrovice i Vissenbjerg. Her fik alle landets landboforeningsformænd en faglig og politisk opdatering ved Martin Merrild, det øvrige formandsskab i Landbrug & Fødevarer samt den faglig ekspertise fra Axelborg. Landsformandsmødet var præget af en rigtig god stemning, efter regeringen har offentliggjort sin vækstplan for fødevareerhvervet. Ja, jeg vil nærmest sige, at hænderne var over hovedet.

Der blev uddelt velfortjent tak og tillykke til de involverede i vandløbsdebatten, med det som mest af alt ligner en sejr. Den fynske vandløbskriger, Jan Hjeds, fik fra forsamlingen en velfortjent tak for indsatsen. Der er ingen tvivl om, at Jans vedholdenhed er en væsentlig årsag til, at vi fik indsatsen på vandløbsområdet rettet til.

Den fremlagte vækstplan for landbruget ligger tæt op ad det, som var konklusionen fra Natur- og Landbrugskommissionen, og som har landbrugets opbakning. Der er ingen tvivl om, at vi nu har fået de politiske beslutninger ind på den rette vej. Det er godt at fornemme, at den der er den egentlige beslutningstager i regeringen, er vækstminister Henrik Sass Larsen. Hans opgave er, at trækker landbruget ind i regeringens vækstdagsorden.

Det skal være nemmere at være landmand i Danmark!

Vækstplanen i overskriftform:

Vandplanerne må ikke føre til yderligere forsumpningen.

  • Krav om 140.000 ha efterafgrøder er droppet, og afløses af et generelt krav om 60.000 ha efterafgrøder.
  • Det virkemiddel der hedder ændret vandløbsvedligehold, er taget op af værktøjskassen og smidt væk.
  • Landbrugsloven er rettet til, og blandt andet er fortrinsstillingen fjernet 
  • Det er besluttet, at vi skal overgå til en målrettet miljøregulering.
  • Areal med dyrkningsfrie randzoner er faldet fra 50.000 ha til 25.000 ha.

Ud over det nævnte er der vedtaget en lang række politiske hensigtserklæringer som afslører, at der er politisk vilje til at skabe vilkår, der rent faktisk gør det nemmere at være landmand i Danmark.

Alle, der har arbejdet med det landbrugspolitiske, bør rette ryggen. Vi fik landbruget på dagsordenen, som en del af løsningen på samfundets udfordringer. Det er i bund og grund det, som har skabt de nye forudsætninger.

Dialog og gensidig forståelse skaber resultater. 

Tingene går ligesom op i denne uge. Produktivitetskommissionen har i sine udmeldinger stillet skarpt på det, som er det danske samfunds hovedudfordringer. Hvordan skabes vækst i private arbejdspladser, og hvordan flyttes balancen mellem den offentlige og den private sektor i Danmark?

FNs klimapanel fremkommer i en netop offentliggjort rapport med foruroligende udmeldinger om, at det i fremtiden vil være vigtigt, at udnytte potentialet der er til rådighed for fødevareproduktion. Store områder af verden vil allerede i næste generation, komme til at mangle mad på bordet. Sidst men ikke mindst, har rigsrevisionen netop afleveret en sønderlemmende kritik af det faglige grundlag for 1. generation vandplaner.

Vækstplanen for landbruget adresserer en lang række af de oplistede udfordringer, der vender mod fødevareerhvervet. Det er meget tilfredsstillende at observere, at politikerne på Christiansborg ligesom vi, placerer landbruget centralt, på den dagsorden der forholder sig til de aktuelle udfordringer.

Landbruget har stævnet den danske stat for de tab der konstateres på grund af vandplanerne. Det juridiske spor blev besluttet efter konstatering af at der ikke var fagligt belæg for de aktiviteter der blev sat i værk. Der blev lovet økonomisk kompensation, og der skal kunne dokumenteres proportionalitet i aktiviteten. Er der miljøgevinst for de penge man ofre.

Når ingen kender prisen vil ingen kunne svare på de spørgsmål. Derfor må en domstol afgøre sagen. Det var den klare holdning fra Centrovice. Nu har vi gennem det juridiske arbejde skabt et pres der blandt andet har ført til den fremsatte vækstplan. Skal vi så droppe den stævning vi har sendt mod staten, det er det naturlige spørgsmål der nu melder sig, efter vi har fået en lang række indrømmelser.

Det har vist sig meget relevant, at vi gennem det juridiske arbejde har påvist manglende faglighed. Nej, vores kritik var ikke bare partsindlæg fra et presset landbrug.

Rigsrevisionen er kommet med en sønderlemmende kritik af det faglige grundlag for vandplanerne. Vi fik ret, i det som var vores opfattelse. Jeg kan ikke forstå, at der ikke på noget tidspunkt er nogen medarbejdere i miljøadministrationen der skal stå til ansvar, i forhold til det faglige grundlag man har skabt for miljøadministrationen i Danmark. Det ansvar bør efter min mening placeres, og det gøres bedst gennem en retssag. Min opfattelse er, at vi skal opretholde det juridiske pres.

God weekend

nr

 

 

 

Niels Rasmussen
Formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve