Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 15 - 2014

Politisk Nyt – uge 15 – 2014

Der er i ugen holdt økonomimøde på Centrovice. Det er, som altid, godt at være til stede i huset i Vissenbjerg, når medlemmerne strømmer til, for at deltage i det huset er skabt til: At udvikle og tilbyde rådgivning til vores medlemmer, og sprede faglig information gennem den mødevirksomhed, der er en væsentlig del af den opgave.

Torben Povlsen og Claus Hestholm, der er politisk ansvarlige i bestyrelsen for økonomiområdet, havde sammen med den faglige ledelse i Økonomi, sammensat et godt program. Det er godt, at vi ved en sådan lejlighed gør brug af, at vi er en forening med mange regnskabsførende medlemmer, til at analysere på vores fynske regnskabsresultater. Det danner et godt grundlag for god rådgivning, og udveksling af erfaringer på baggrund af det.

Benchmarking, på økonomien i de enkelte driftsgrene, giver altid anledning til gode overvejelser. Jesper Lyhne fra Landbrugets Finansieringsbank havde et indlæg, om de nye finansieringsmuligheder han kan tilbyde.

Afdragsbomben blev ikke helt demonteret. Det kræver likviditet, når de afdragsfrie lån udløber, og bankerne er også begyndt at udtrykke, at de formodentligt gerne vil have de penge tilbage, vi har lånt af dem. Der bliver i fremtiden rift om likviditeten på bedrifterne. Alt i alt en fin aften.

Så kom vandrådspakken, der skal danne grundlag, for det arbejde der skal foregå i de lokale vandråd. Vandrådene der er nedsat i de enkelte vandoplande, har til opgave at prioritere vandløbsindsatsen, ud fra de rammer som miljøministeriet udstikker.

Der er 70.000 km vandløb i Danmark. Der er 28.000 km der er med i vandplanerne. 19.000 km er inddraget i den basisanalyse, der ligger til grund for indsatsen i 2. generations vandplaner.

10.500 km af dem er der risiko for, ikke kan opnå god økologisk tilstand.

4.800 km vurderer man, har behov for en indsats. Der er i vandrådspakken udpeget 1600 km vandløb, og der er lagt 15 virkemidler i værktøjskassen. Der er sat en sæk med 696 mio. kr. ved siden af, og så kan vandrådene gå i gang med at prioritere den lokale indsats.

Centrovice er klar, og vi har fået besætningen på plads i de enkelte vandråd. Det bør blandt andet nævnes, at vi gennem solidt, politisk arbejde har fået bestyrelsesmedlem Lars Langskov Nielsen, placeret på formandsposten i det største vandopland, nemlig vandoplandet til Odense Fjord.

Der er udpeget 6 km, og en pose med 9 mio. kr. til vandoplandet det Sydfynske Øhav. Det var dog pokkers! Kunne man, fra Naturstyrelsen i Haraldsgade lige se, at det var behovet? Nej, det kunne man nok ikke, og det må nok en gang konstateres, at miljøregulering i dette land er mere politik end det er faglighed.

  • Man fastholder det, som er målsætningen for samtlige vandløb. Det er man nødt til, fordi vi oprindeligt har lovet EU det.
  • Man begrænser katastrofen, ved at afsætte en begrænset økonomisk ramme til aktiviteten, og inddrager i 2. planperiode et ganske begrænset antal vandløb.
  • Man nedsætter lokale vandråd, for på den måde at få alle interessenter til, at påtage sig ansvar for resultatet. Det er rigtigt smart.

Men nu er det altså rammen, og det arbejder vi så ud fra, så godt det lader sig gøre. Rent faktisk tror jeg, at det som vil overraske miljøministeren mest er, hvis vi, i de lokale vandråd, rent faktisk er i stand til at opnå enighed om indsatsen, og det er det vi arbejder på.

Den aktuelle debat om energiforlig og brændeafgiften tager retning mod, at blive meget principiel. Hvordan skal samfundet finansiere omlægning, fra fossilt brændsel til vedvarende energi, når vi samtidigt har en tradition for, gennem opkrævning af energiafgifter, at finansiere en stor del af velfærdsstaten? Det bliver ikke nogen nem opgave.

Vil man, gennem opkrævning af PSO afgifter og afgift på biomasse, forringe erhvervslivets konkurrenceevne, eller vil man gøre det, som jeg syntes politikkerne bør gøre, gå ud og forklarer hr. og fru Danmark, at omlægning af energiforsyning er et godt projekt, og at fremtidens energi, baseret på vedvarende energi, bliver dyrere, end energi baseret på fossilt brændsel?

Derfor skal der prioriteres om i den private husholdningsøkonomi. Det er et helt grundlæggende, vigtigt signal til os landmænd, der skal investere i et projekt, der ene og alene kommer til at hvile på et marked, det skabes politisk. Kan vi have den fornødne tillid til det?

Den aktuelle beslutning om at etablere to biogasanlæg på Fyn indikerer, at vi landmænd tror på projektet. Nu mangler vi bare, at politikkerne leverer den politiske stabilitet omkring emnet.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop- Larsen, lukker ugen af, med at præsentere total magtesløshed i forhold til landbrugets indflydelse på de politiske beslutninger. “Hvorfor får landbruget altid sin vilje”?

Ja, jeg ved ikke om tanken har strejfet, at det kunne være fordi landbruget har ret i sin argumentation. Nej, Vækstpakken er ikke et knæfald for landbruget, men det er et knæfald for fagligheden, og det kan vi vel alle være tilfredse med.

Frustrationen fra Ella Maria Bisschop-Larsen burde nok, i langt højere grad rette sig mod DN. Årsagen til manglende politisk indflydelse i den afgørende fase kunne måske skyldes, netop manglende faglighed i argumentationen fra DNs side.

God påske.

Med venlig hilsen

nr

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve