Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 14 - 2016

Politisk Nyt – uge 14 – 2016

En hektisk uge, der spændte fra optagelser til TV2s serie: Udenfor Borgen til konstituerende bestyrelsesmøde i Centrovice og landsformandsmøde på Axelborg.

Der ud over er der holdt møde med vores nye revisor. Tilbageløb i informationer omkring økonomien i virksomheden, er et kerneområde for bestyrelsen. Økonomien i virksomheden er direktørens ansvar. Det er bestyrelsens ansvar, på vegne af medlemmerne, at tilse, at alt går rigtigt til. Jeg er sikker på, at samarbejdet med vores nye revisor bliver rigtig godt.

På TV2 havde Lars Iversen og jeg den opgave, på den ene side at få landbruget til at fremstå som positive overfor landbrugspakken, til trods for, at den målrettede regulering rammer Fyn hårdt. På den anden side, skulle der ikke være tvivl om, at den politiske ballade landbrugspakken har skabt, absolut ikke er noget vi holder af. At politikerne, som i dette tilfælde var Erling Bonnesen fra Venstre, og Jan Johansen fra Socialdemokratiet ender med, at bidrage til, at skabe øget usikkerhed, og gøre landbruget til kastebold i den politiske manege. At specielt Jan Johansen fra socialdemokratiet vælger, i stedet for gode politiske løsninger, at benytte lejligheden til at skærpe miljøprofilen, på bekostning af landbruget. Vel vidende, at det netop er socialdemokratiet, der gennem Landbrugs- og Naturkommissionen har stået fadder til hele ideen omkring den målrettede regulering. Jeg tror, jeg blev citeret for at sige, at de politiske skabhalse ikke kunne være det her bekendt.
Stor tak til Lars Iversen for at stille kostald til rådighed for indslaget.

Landsformandsmødet på Axelborg er altid en kærkommen lejlighed, til at debattere de landbrugspolitiske udfordringer med kollegaer. Nykredits direktør, Michael Rasmussen, havde et indlæg omkring realkredittens rolle i den aktuelle situation i almindelighed, og Nykredits rolle i særdeleshed. Realkredittens rolle i den dybt alvorlige situation landbruget befinder sig i, må være, set fra deres synspunkt, at sikre pantet. Jeg syntes personligt, at det gøres bedst, ved at bidrage til den aktuelle likviditet på bedrifterne, og ikke ved at blanke bedrifterne af for likviditet, gennem øget afdrag og stigende bidragssatser. Det er jeg tilsyneladende ikke enige med Nykredit i.

Jeg syntes det er tankevækkende, at landbrugets økonomiske situation ikke fyldte mere på mødet. Måske er det ikke så overraskende. Det er nemmere at forholde sig til miljøreguleringen og de dyrkningsfrie randzoner, end det er at forholde sig til økonomien i erhvervet, som retter præcist ind mod den enkelte landmand.

Til slut på mødet blev vi præsenteret for en film, der på en måde skal være en efterfølger til den nye fortælling. Vi skal ligesom videre, og den nye fortælling bliver jo ikke ved med at være ny. Filmen er i dag sendt ud med NYT FRA FORMANDSKABET og møntet på landmænd. Jeg synes, I skal bruge et øjeblik på den. Det er en film som mere retter sig ind mod erhvervet, og som skal være et bidrag til den interne oprustning. En kollektiv krammer til vi landmænd, der har så uendeligt vanskeligt ved at finde forståelse for den indsats der gøres, og som i den brede befolkning ofte tillægges dårlige motiver.

En erkendelse af, at vi nok ikke kan slå os igennem med faglighed tal og statistikker. Vi må acceptere, at den positive stemning omkring landbruget vindes på følelser og holdninger.
Noget at leve af. Noget at leve for, er titlen på den nye film, og den rammer mit bondehjerte på en måde, som det ikke er blevet ramt længe.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve