Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 13 - 2015

Politisk Nyt – uge 13 – 2015

Nyhederne, både de gode og de dårlige, har stået i kø i denne uge

Ugens gode nyhed

Grundvandet har det godt! I en rapport fra GEUS, som fører offentlig kontrol med vores grundvand, står det klart og tydeligt, at regelret brug af pesticider ikke er nogen trussel mod vores rene grundvand. I forhold til belastning med nitrat går udviklingen fra noget der var godt, til et konstateret indhold af nitrat der er rigtigt godt. Nu er der for os, der gennem det meste af vinteren har bidra-get til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i kommunerne, ikke nogen stor nyhed. På den anden side set er det nu meget godt, at en uvildig instans blot bekræfter det, vi i forbindelse med indsatsplanerne har sagt. Der er ingen grund til at bruge penge, på at løse et problem der ikke eksisterer.

Fra landbrugets side har vi faktisk gjort os til talsmænd for, at vi ønsker at bevare den gode grundvandskvalitet, og vi ikke ser det som en nødvendighed, at strække accept af nitrat og pesticider op til tålegrænserne.

Vi bakker op om øget overvågning for at sikre grundvandskvaliteten, da vi er sikre på en positiv udvikling.

Så er det heller ikke uvæsentligt, at vi nu kan køre med marksprøjten uden den mindste grad af dårlig samvittighed overfor miljøet. Så hils du blot fornøjet, næ-ste gang du møder naboen med sprøjten bag på traktoren. Sprøjtning gavner miljøet, økonomien og humøret.

Og næste gang DN ytrer sig om lukkede drikkevandsboringer på grund af landbruget, kan vi bede hende om at stikke piben ind.

Regeringen øremærker 852 mio. til moderne staldanlæg

Statsministeren brugte en del af Folketingets spørgetime i indeværende uge til at fortælle, at regeringen nu udmønter en del af vækstplanen. Der øremærkes 852 mio. kr. til investeringer i nye stalde til kvæg og svin. Pengene komme fra landdistriktsmidlerne. Det er tænkt som en tilskudspulje, hvor der kan gives op til 40 % tilskud, og efter en egen finansiering på 60 % er midlerne gearet til omkring 2 mia. kr.

Derudover meddelte Statsministeren, at regeringen vil fremsætte lovforslag om, at den strafafgift på ca. 200 mio. kr. som mælkeproducenter står til at skulle betale for overskridelse af mælkekvoten, kan afdrages rentefrit over 3 år.

Nu kan vi jo godt tage Nej-hatten på og komme med en lang forklaring på, at det ikke løser alle problemer, at det er vores egne penge og det nok ikke er muligt for ret mange, at opnå de resterende 60 % egenfinansiering.

I P4 Fyn valgte vi i stedet at tage Ja-hatten på. Det er rigtigt set, at afdragsordning for superafgiften styrker likviditeten hos mælkeproducenterne her og nu. Det er også rigtigt set at kapital til investeringer, er det som skal genskabe et investeringsmiljø i erhvervet. 10 års efterslæb på investeringer i landbruget er den primære årsag til tab af konkurrenceevne.

Så tak til statsministeren, vi er glade for det initiativ. Vi håber der kommer flere penge, hvis puljen bliver brugt op.

Ugens dårlige nyhed

Her kommer så den dårlige nyhed, der runder ugen af: Miljøministeren ønsker at fastholde de fremsatte krav, om yderligere 24 % reduktion af ammoniakemissionen fra vores stalde frem mod 2020.

Her gik vi lige og troede, at forslaget var taget med i faldet, i al den snak om overimplementering. Kirsten Brosbøl fastholder, at der er reduktionspotentiale, og at hun ønsker at gå enegang i EU, hvor det gennemsnitlige krav om redukti-on ligger på 6 %, og tyskerne håndhæver et krav om 5 % reduktion.

Danmark er her, som mange andre steder, i front. At resultatet bliver, at rentabi-liteten i de tilskudsfinansierede stalde forsvinder, er nærliggende. De køer som står i danske stalde, bliver udkonkurreret af lempeligere krav i de øvrige lande. Det resulterer i, at Europas mest ammoniak effektive husdyr i stedet holder flyttedag, til lande med en større belastning. Det er nok temmelig dumt.

Nu er det efterhånden sådan, at man godt kan komme til at tvivle på, om miljø-ministeren overhovedet har tænkt sig, at udrette noget klogt på et tidspunkt. I så fald har vi det stadigt til gode. Så har vi også stadigt til gode at se, hvem der tænker sammenhæng i den førte politik, i den nuværende regering.

Martin Merrild blev fejret på sin 60 års fødselsdag

Vores formand for Landbrug og Fødevarer fyldte 60 år, og holdt fødselsdagsreception på Axelborg i denne uge. Der bliver sagt mange pæne ting ved sådan en lejlighed, og noget af det passer sandsynligvis.

Det der i særdeleshed gør indtryk på mig er, når Martin skal forklare hvor stolt han er for at stå i spidsen for hele dansk landbrugs værdikæde. Ja, så får han stadig, efter 25 år som aktiv, en klump i halsen og blanke øjne.

Vi har en formand som er stærk, som er ydmyg og som er stolt af det, han arbejder for.
Han gør mig stolt over at være landmand. Tak og tillykke Martin.

God weekend og god påske

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve