Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 13 - 2014

Politisk Nyt – uge 13 – 2014

Toppen blev taget af Alpereglen

Toppen blev taget af alpereglen, og nu står vi, efter en stor politisk indsats, tilbage med følelsen af en halv sejr.Det var blandt andet Centrovice, der var med til at sætte sagen højt på den politiske dagsorden. Godt hjulpet på vej af Torben Christensen, som med garanti er det tætteste vi i dette land kommer på en alpebonde. Der er nu 258 ha tilbage, der bliver direkte berørt, og samlet 3500 ha der bliver indirekte berørt. Var det så nu, vi skulle stille os tilfredse med resultatet?

Vores tætteste allierede på Christiansborg Erling Bonnesen, er ikke i tvivl. Sagen omkring alpereglen er et klokkeklart eksempel på overimplementering af EU lovgivning. Ganske vidst er vi gået fra det som var en overimplementering, til en minimums implementering. Det flytter ikke på det, som er vores opfattelse. Vi har ingen bjerge i Danmark, og planer for imødegåelse af jorderosion er skudt forbi.

Jeg syntes egentligt, at fødevareminister Dan Jørgensen i Jyllands-Posten bekræftede det, som er mine værste fordomme. Her spørger han, om man er klar over, at vi implementerer hårdere end i Tyskland. Det er fordi den danske regering og embedsværket er bange for, ikke at leve op til krav fra EU. Det kunne få den konsekvens, at der som straf, skal betales penge tilbage til EU. Derfor må vi hellere implementere 120 %, vel vidende at det udskriver en regning til landbruget, der nok en gang vil forringe konkurrenceevnen i forhold til kollegaer i det øvrige EU.

Det er det princip, vi skal have gjort op med. Godt nok drejer det sig kun om 258 ha, men for mig drejer det sig om et princip. Den tidligere fødevareminister havde en målsætning. Hun sagde, at det ikke blev på hendes vagt, at EU lovgivning ville blive overimplementeret i Danmark. Det er der med en ny fødevareminister gjort op med, og alpereglen er et eksempel på, at overimplementeringen eksekveres på Dan Jørgensens vagt som fødevareminister. Det er trist.

Aflivning af dyr i Zoo

Debatten om aflivning af 3 løver i Københavns Zoo er spændende at følge. Det sætter vores udfordring, med at få dyrevelfærds debatten til at blive bare en lille smule fakta baseret, i relief.

At fagligt, kyndige personer træffer beslutning om aflivning, for at forhindre indavl i den lille flok af løver i Zoo. Det gør de fordi det er betingelsen, for på sigt at kunne bevare en sund bestand af løver, der fortsat kan leve et liv i fangenskab så tæt på naturen så muligt, til glæde for de mange besøgende i Zoo. Det har afstedkommet kraftige reaktioner, ikke bare i vores lille land, men også uden for landets grænser.

Stor respekt for den faglige ledelse i Københavns Zoo, at man efter en tårevædet historie om giraffen Marius, med aflivningen af tre løver, nok en gang ønsker at udfordre det, som i store dele af befolkningen er en fuldstændig fordrejet indstilling til dyr i almindelighed – og deres forhold til dyrevelfærd i særdeleshed. Det er naturligvis ikke rimeligt at skære alle over en kam, men de, som på et fagligt meget skrøbeligt grundlag, gennem medierne danner den offentlige opinion, har i en tid med Facebook, internet med mere, nemt ved at komme til orde.

Os, der står tilbage med opgaven at bringe fagligheden ind i debatten, har ikke de samme muligheder for at bringe følelsesladede historier, som taler til hjertet af en gruppe af befolkningen, der rent faktisk ikke vil være tilfredse, før grisene har hver en seng at sove i, et fjernsyn at underholde sig med og en mobiltelefon at tale i.

Et nyt bestyrelsesår

Et nyt bestyrelses år er gået i gang i den forløbne uge. Der er afholdt konstituerende møde, og opgaver og ansvarsområder er fordelt. Det er en balance. På den ene side at motivere bestyrelsesmedlemmer, ved at formulere selvstændige arbejdsområder, og på den anden side at sikre en fælles koordinering i kommunikationen ud af til. Jeg syntes, vi generelt har en heldig hånd med det, når vi på bestyrelsesmøderne bruger tid til den politiske debat, der afdækker bestyrelsens fælles holdning, til de emner der ender med at blive til politiske signaler fra det enkelte fagområde.  Der ud over danner vi os på det konstituerende møde, et overblik over de arbejdsopgaver der ligger og venter på en bestyrelse, der i den grad har fødderne i startblokken.

God weekend

nr

Niels Rasmussen, Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve