Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 12 - 2015

Politisk Nyt – uge 12 – 2015

Tak for en god generalforsamling!

Det er, hvad jeg har lyst til at sige dagen derpå. Trods den dystre stemning omkring erhvervet møder mange medlemmer op, og giver bestyrelsen opbakning til den politiske dagsorden, i den beretning bestyrelsen frem-lægger.
Godt at få kvittering for, at de tanker vi i bestyrelsen gør os om erhvervets udfordringer, også stemmer overens med medlemmernes opfattelse. Så fungerer tingene som de skal.
Vi fik flere gode hint med fra aftenens debat: At vi skal forsøge at få andre end land-mænd til at tale vores sag. At vi skal være mere direkte i vores udmeldinger, og måske droppe alle mellemregningerne.

Valg til bestyrelsen

Et stort tillykke til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Personligt vil jeg gerne sige tak for valget til formand for foreningen og takker for tilliden. At stå i spidsen for de fynske landmænd er en opgave, man bør være ydmyg overfor. Der har været perioder, hvor det har været sjovere end det er nu. På den anden side set, hvis modgang gør en stærk, ja, så må det være nogen utrolig stærke landmænd, der kommer ud på den an-den side.
Eller som vores direktør Louise Helmer sagde i sin beretning: ”Efter noget skidt kommer der noget nyt”.

Tilbage i arbejdstøjet igen

Vi har gennem længere tid arbejdet på at få et indslag i TV2-Fyn, om konsekvenser af de netop fremsatte vandområdeplaner. Det blev bragt torsdag aften, men i en form som ikke gik vores vej.
Lars Langskov Nielsen, som er ansvarlig for planteområdet i bestyrelsen gjorde det rigtigt godt, og virkede oprigtig da han fortalte, at konsekvenserne, hvis de fremsatte planer gennemføres vil betyde at 53 % af hans jord skal braklægges, og det vil afsted-komme, at hans bedrift vil lukke ned. Ikke kun på grund af mindre areal til dyrkning, men også fordi manglende udspredningsareal ville afstedkomme, at hans svineproduk-tion skulle begrænses.

På spørgsmålet om det ikke var rimeligt at landbruget skulle gøre en indsats for miljøet, svare Lars fint, at vi har reduceret kvælstof belastningen, og at vandkvaliteten i Odense fjord var tæt på målet.

Fakta baseret på beregninger

Ivar Ravn, direktør for Planteproduktion på Seges kan bekræfte, at hvis man fastholder kvalitetsmålsætningen, hvis man fastholder reduktionskravet og hvis man fastholder de modelberegninger der ligger til grund, ja så skal der braklægges 53 % af den fynske jord, fordi vi afleder til følsomme recipienter: Odense Fjord, Det Sydfynske Øhav og Lillebælt. Vi har faktisk regnet på det her.

Så får miljøminister Kirsten Brosbøl lov at lukke indslaget af. Hun konstaterer, at hun syntes det er forkert, hvad landbruget siger, og at der krone til krone er vedtaget øko-nomisk kompensation til de ramte landmænd. Hun syntes for øvrigt, at det er beklage-ligt, at landbruget tegner skræmmebilleder.
Det var som at høre embedsværket kværne i baggrunden, og ministeren havde tilsyne-ladende fået det talepapir i hånden, der har været brugt mange gange før.
Hun tillader sig at påstå, at to prægtige repræsentanter fra bondestanden i Danmark ikke taler sandt.
Det bekræfter mig nok en gang i, at den miljøminister ikke ved noget om, hvad hun taler om. Og så kender hun ikke Ivar Ravn og Lars Langskov Nielsen. På en skala fra 1 til 10 hvor 10 er bedst, ligger deres troværdighed på ca. 12.

Vand-stormøde den 9. april på Centrovice

Den 09. april, kl. 19.00 holder vi, sammen med Landbrug & Fødevarer og de øvrige rådgivningsvirksomheder på Fyn, stormøde om nye vandområdeplaner på Centrovice i Vissenbjerg.
Formandsskabet i L&F, Thomas Jessen fra Naturstyrelsen samt Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune m.fl. holder indlæg. De vil orientere om det faglige indhold i vandplanerne, afdække konsekvenser for landmanden, og konsekvenser for de fynske landkommuner. Hvad er det vi ofrer, for måske at få ålegræs til at gro på 6 m vand i Odense Fjord?
Mød op og giv modspil til de ansvarlige.

Klik på linket her for tilmelding eller ring på telefon 7015 9900.

God weekend,

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve