Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 11- 2016

Politisk Nyt – uge 11- 2016

En beretnings tilblivelse op til generalforsamlingen

En god fornemmelse i maven efter en veloverstået generalforsamling. Det er altid med forventning og spænding, vi som bestyrelse ser frem til at møde medlemmerne på generalforsamlingen.

Jeg fremlægger, som formand, bestyrelsens beretning. En beretning der har været under tilblivelse længe. Emnerne er debatteret på vores beretningsmøde, og vi har i bestyrelsen konkluderet, hvordan vi dels vil gøre status over året, som det landbrugspolitisk har artet sig, dels slå nogle streger ud i fremtiden. Dette års beretning vedlægges som påskelæsning på linket her.

Hvordan ser udfordringerne ud for erhvervet? Er vores opfattelse af situationen på linje med medlemmernes? Det var i år et spørgsmål om, hvor negativt vi skulle tegne billedet op. At vi gennem beretningen fik konstateret udgangspunktet for at bevæge det fynske landbrug ud i fremtiden, ikke er særlig positivt, men, at der trods et historisk dårligt udgangspunkt, er masser af muligheder, hvis vi ellers tør tage et opgør, med de strukturelle problemer der omgiver erhvervet.

Stabilitet

At der omkring Centrovice er skabt stabilitet omkring økonomien, administrativ ledelse og omkring det politiske arbejde, ja, det gør, at vi nu er godt rustet til at tage fat på de fremtidige udfordringer. Det bliver bestemt ikke nemt, men det bliver spændende. Det er spændende at leve i en opbrudstid, og det er nok sådan vi må opfatte situationen omkring landbruget i øjeblikket.

Tillykke med valget

Jeg vil ønske tillykke med valget til de 4 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år: Lars Iversen, Henrik Kildegaard, Hans Jakob Clausen og Claus Buhl Hestholm.

Personligt vil jeg takke for, at jeg igen opnåede at blive valgt til formand for forenin-gen. Det er en opgave, jeg er meget ydmyg overfor. At blive valgt blandt gode kollega-er, til formand for den lokale landboforening, det findes ikke meget større.

Og så er det så tilbage til arbejdet

Krisen i det europæiske landbrug i almindelighed, og mælkeproduktion i særdeleshed, var på dagsordenen til landbrugsministerrådsmødet i den forløbne uge.

Et udtalt ønske, fra mange lande, om at give økonomisk støtte til det betrængte er-hverv, udmøntede sig i et forlig, der åbner mulighed for, over de næste 6 mdr., at hæve beløbsgrænsen for nationale tilskud. Der ud over blev det muligt, at give tilskud til nedslagtning af kvægbesætninger.

Esben Lunde Larsen har afvist, at gøre brug af nogen af ordningerne, ud fra en betragtning om, at vi sådan set var i gang med at liberalisere den fælles landbrugspolitik.

Landbrugskommissær Phil Hogan udtaler, at kommissionen er klar over landbrugskrisens dybde, og at der må etableres en bedre økonomi i erhvervet, så landbruget bliver mere økonomisk robust. Jeg kan ikke være mere enig med ham.

Udfordringen for Phil Hogan er, at de enkelte lande har væsentligt forskellig opfattelse af, hvordan problemet løses. Der er en verden til forskel på et fransk, et tysk, et italiensk og et dansk landbrug. Er det hjemmemarkedsorienteret eller eksportrelateret, og hvordan ser det ud med den politiske opbakning til landbruget i de enkelte lande? Vi beder til, at Phil Hogan formår at bevare det, som er vigtigt over alt andet, nemlig at bevare den fælles landbrugspolitik.

God påske

Så blev det påske, og mon ikke det bliver vejr til at komme i marken. Jeg tror, vi alle har brug for at komme ud i solskin, og få duften af gylle, gødning, muldjord og diesel til at fortrænge en lang, våd og på mange måder træls vinter.

God påske,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve