Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 11 - 2015

Politisk Nyt – uge 11 – 2015

Forårstid er generalforsamlingstid

Foråret er på vej, og et af de sikre tegn på det, er foreningens generalforsamling. Endnu et bestyrelses år er gået, og i Centrovice regi, er det blevet til det ottende drifts år.

Arbejdet op til generalforsamlingen er en god proces, hvor der skal aflægges beretning. Det gælder for såvel virksomheden som for foreningen.

Emnerne i beretningen er nøje udvalgte

Det er formandens opgave, at sætte aktuelle, landbrugspolitiske emner til prioritering i bestyrelsen, og ud fra disse få sammensat en beretning. Produktet af den debat er ikke bare en beretning men også det politiske mandat, som bestyrelsen skal arbejde ud fra det kommende år.

I år var der 55 emner på listen, der skulle prioriteres i. Bestyrelsen bruger lejligheden til at markere den aktuelle situation i landbruget, og delagtiggøre omverdenen i de udfordringer erhvervet står med. Et centralt emne i år har været: Hvor positivt, eller hvor negativt skal vi tegne billedet?

Det er bestyrelsens holdning, at uanset hvor skidt det står til, kan det aldrig blive vores opgave at bekræfte medlemmerne i, at de er i krise.
Trods krise er der stadig nogle, der formår at tjene penge på deres landbrug. På den anden side er der ingen tvivl om, at vi for alle indkomstgrupper er nede og konstatere bundniveauet for indtjening. Udefra kommende ting, og politiske hændelser, fjerner for tiden indtjeningsgrundlaget i landbruget.

Med et svagt kapitalgrunde og den meget lille indtjeningsmarginal vi opererer med, er det for mange bedrifter et spørgsmål om økonomisk overlevelse.

Vi er i en situation, hvor alle skal gøre sig umage, for at vi kommer i mål.

Det skal vi landmænd naturligvis selv, gennem fornuftig driftsledelse og faglig dygtighed. Og det skal vores andelsselskaber, som afsætter vores produkter. Det viser sig med alt mulig tydelighed, at en meget stor eksport på et globalt fødevaremarked, hvor store prisudsving, i forhold til det økonomiske fundament vores bedrifter står på, gør sårbarheden stor.

Det er en udfordring, at vi bliver færre og færre i primærproduktio-nen, til at danne økonomisk stødpude for flere og flere i afsætning, service, kontrol med mere. Den udfordring må vi debattere med hinanden.

Der er heller ingen tvivl om, at der sjældent er set større forskel, mellem de politiske ambitioner regeringen har på fødevareområdet og den førte politik.

Fødevaresektoren på regeringens vækstdagsorden! Jo tak.
Når man så efterfølgende observerer den politik, der gennem fagministerierne udmøntes i forhold til landbruget, ja, så må vi blot konstatere, at der må være noget helt galt i maskinrummet hos regeringen.

Bestyrelsen har besluttet, at der på årets generalforsamling skal tegnes et billede af et landbrugserhverv, der er presset økonomisk i knæ. Et billede der skal danne udgangspunkt for en, forhåbentlig god debat om nye løsninger. At vi på klart dansk får fortalt de politisk ansvarlige i dette land, at hvis man i fremtiden ønsker en velfungerende fødevaresektor, så kan det godt være på høje tide, at der skrides til handling.

På de enkelte bedrifter er der mange overvejelser, der skal gøres ved køkkenbordet i denne tid. Når ikke regeringen bidrager med afklaring og forudsigelighed, men med fortsat politisk usikkerhed omkring vores erhverv, så er det vores pligt, at gøre de politisk ansvarlige opmærksomme på problematikken og synliggøre konsekvenserne.

Valg til bestyrelse

På generalforsamlingen er der, som vanligt, valg til bestyrelsen. Som formand er jeg på valg i år. Valget til formand sker for et år ad gangen og formandsposten er den eneste post i bestyrelsen, hvortil der vælges direkte på generalforsamlingen.

For de 5 bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år, gælder det efter de nye vedtæger, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014, at de vælges frit til bestyrelsen. På den efterfølgende konstituering besættes poster og fordeles ansvarsområder.

Ro og stabilitet omkring arbejdet i bestyrelsen er medvirkende til, at alle de bestyrelsesmedlemmer som er på valg, modtager genvalg. Som formand er jeg meget glad for den beslutning.

Jeg vil hermed opfordre alle til at møde op på generalforsamlingen, og deltage aktivt i det som er grundlaget for vores forening, nemlig dialog og samtale.
Vel mødt på generalforsamlingen.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve