Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 10 - 2016

Politisk Nyt – uge 10 – 2016

Afregningsprisen på mælk er under pres

Dansk Kvægs udmelding om at man nu går ind for tilskud, til nedslagtning af det man kalder hele besætninger, er hvad man kan kalde en markant ændring af det, som ellers har været opfattelsen. At meldingen kommer oven på en uge, hvor Arla Foods har tilkendegivet, at der ikke, inden for det man betragter som en rimelig fremtid, er noget, der indikerer markante stigninger i afregningspriserne på mælk. Verdensøkonomien skrumper, og udbuddet af råvarer er for stort i forhold til den internationale efterspørgsel.

At der må trækkes i nogle håndtag, som ellers ikke har været brugt, ja, det er nok et udtryk for rettidigt omhu. Hvis initiativet kommer til at stå alene, ja, så er det nok for naivt at tro, at det, at vi begrænser udbuddet af mælk i Danmark, er det, som skal være med til at rette op på verdensmarkedet for mælk. Hvis man samtidigt formår at få en større del af den mindre mælkemængde til at flyde over i produkter, der omgør et kg mælk til højværdi, og måske endda over i produkter hvor vi er markedsledende, ja, så tror jeg, man er på vej ud af den vej, som skal føre dansk landbrug ud af krisen. Hvis vi formår at tilpasse mængden i markedet, efter der hvor indtjeningsmarginalen er størst, frem for entydigt at gå efter at overfylde markedet, ja, så går vi væk fra at afsætte og over imod at sælge vores produkter.

Som vi kunne læse i LandbrugsAvisen i denne uge, har vi i landbruget eksempler på, at det er en god vej at gå. Hvor er guldet i dansk landbrug, var spørgsmålet, og fremhævede frø, mink, kartofler og til en vis grad sukker, som de gode eksempler.

Det jeg så mindre forstår, er opbakning fra Dansk Kvæg, til brug af intervention på mejeriområdet. Den vender på alle måder forkert, i forhold til en effektiv dansk mælkeproduktion. Den sikrer indtjening til de mindst effektive producenter i Europa, og det vil ikke begrænse produktionskapaciteten.

Generalforsamling

Ellers går det mod den årlige generalforsamling, og der er i den sammenhæng mange ting, der skal gøres. Vi glæder os i bestyrelsen til at møde medlemmerne til politisk debat, på baggrund af den beretning bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen. Det er ikke nemt at få noget optimisme i konklusionerne i år. At landbruget er udfordret på økonomien, ja, det kommer nok ikke som nogen overraskelse.

Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi finder sammen om løsninger, der bringer erhvervet på ret køl. At vi åbent og ærligt sætter ord på de strukturelle udfordringer, der omgiver erhvervet. Den måde vi finansierer vores ejendomme på. Den måde vi generationsskifter vores ejendomme, og den måde vi afsætter vores produkter. Er der en rimelig sammenhæng mellem den løbende indtjening, og så den risiko den enkelte landmand skal løbe? Får vi skabt den optimale værditilvækst, på de varer vi sælger? Jeg tror, og håber, at I medlemmer har tid og mentalt overskud til at møde op på generalforsamlingen på onsdag.

Jeg håber også, at vi vil formå at komme lidt videre i vores valg af løsningsmuligheder end til at sige, at det er de politiske rammevilkår, der skal løse landbrugets udfordringer. De politiske rammevilkår betyder en del, men en ganske væsentlig del af tidens udfordringer vender ind mod os selv. At alle aktører omkring erhvervet træder i karakter, og påtager sig sin del af ansvaret for at landmandens bundlinje er det, som kommer i fokus.

Dialog og samtale er det som driver et foreningsdemokrati som vores, og en aktiv og synlig deltagelse i det politiske interessefællesskab, ja, det skaber på den lange bane den indflydelse der skal til, for at udviklingen for vi landmænd skal drives den rigtige vej.

Vi glæder os i bestyrelsen til at se dig på onsdag.
Husk at tilmelde dig via hjemmesiden.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve