Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 10 - 2015

Politisk Nyt – uge 10 – 2015

Landbruget under anklage

For os der bor på den sydlige del af Fyn, og som blandt andet læser Fyns Amts Avis, ja, så var Thomas Mathiasens artiklen under rubrikken Min Mening ”Dansk landbrug er en skændsel” en spand koldt vand i hovedet.

Nu gik vi lige her og troede, at landbruget var blevet en del af løsningen på en lang række af samfundets udfordringer. 150.000 arbejdspladser og 160.000 mia. kr. eksportindtægt, svarende til ¼ af Danmarks samlede valutaindtjening.

Landbrugets bidrag på betydningsfulde områder

Fødevaresektoren er kommet på regeringens vækstdagsorden, og vi har, gennem et solidt samarbejde med fagforeninger, formuleret indsats for øget beskæftigelse i fødevare-klyngen.

– Vi bygger biogasanlæg, og anbringer hele landbrugets biomassedel på en energidagsorden, der fører til det fossilfrie samfund i 2050.
– Vi udvikler den økologiske produktion i forhold til forbrugernes betalingsvilje.
– Vi etablerer stier, der sikrer alle adgang til naturen.
– Vi skaber, på frivillig basis, vådområder med det formål at forbedre miljøtilstanden.
– Vi skaber arbejdspladser i landkommunerne, hvor landbruget udgør op mod 15 % af den samlede beskæftigelse

og så skal vi, fra en skolelærer i Svendborg, høre at landbruget er en skændsel.

Lad fakta frem for følelser præge debatten

At vi lever af offentlige tilskud, at vi har gældsat os langt ud over det forsvarlige, at vi sviner miljøet værre end kemiindustrien, at vi ødelægger fortidsminder og forarmer kulturlandskabet gennem indgreb i § 3 områder. At grundvandet er hårdt belastet af gylle, og vores grise udvikler farlige bakterier, der slår sagesløse mennesker ihjel. At vi piner vores husdyr for ussel mammon.

Som afslutning på artiklen konkluderer forfatteren, at landbruget burde omlægges til økologi, så vi måske om nogle år kunne begynde at bidrage til fællesskabet.

Det er jo fantastisk ærlig den pågældende skolelærer vælger at være. At man er uvidende, er for så vidt ok, men når man vælger at optræde med sin uvidenhed i avisen, kan man vel forvente at blive stillet til regnskab.

Efter at have taget luft ind, og var begyndt at skrive svar på tiltale, kom jeg i tanke om, at det nok var bedre at andre gjorde det. Erling Bonnesen (MF) tog udfordringen op, og hans svar blev rigtigt godt.

En anden tanke som faldt mig ind var: Hvad nu, hvis den ellers udmærkede lærer lader sin faglige brist gå ud over sagesløse børn i vores folkeskole?

Nu bør man generelt have respekt for mennesker, der gennem kommunikation formår at gøre komplicerede problemstillinger enkle. Så artiklen er formodentligt også et tegn på, at det som er nemmest at have en afklaret holdning til, er det man ved mindst om.

Jeg mener for øvrigt, at jeg som landmand har en del sunde holdninger til, hvordan man bør undervise børn i skolen.

At ca. 25 % af eleverne kommer ud af skolen, uden at kunne læse og skrive. At børn ikke gennem skoletiden, gennem almen dannelse opnår de fornødne sociale kompetencer. Der var måske noget der?

Hvem skal lære dem noget om gensidig respekt? Om troen på det bedste i mennesker?
Altid tænke, at uanset hvor vi bidrager til fællesskabet, må vi have tillid til, at alle har ønsket om, at gøre det så godt som vi evner. At vi bidrager til at skabe gode forudsætninger for hinanden. Ja hvem skal egentligt lære dem det?

Så er det selvfølgeligt en ærlig sag, at have en dårlig dag.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve