Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 10 - 2014

Politisk Nyt – uge 10 – 2014

Stor tilslutning til kvægkongressen i Herning:
Der kan ikke være nogen tvivl om, at de 42 fynske kvægbrugere der deltog i kvægkongressen i sidste uge, er vendt hjem, fulde af optimisme. Ud over det givende i at tilbringe 2 dage, i hyggeligt samvær med kollegaer i Herning, så er den faglige inspiration på kongressen en oplagt mulighed, i det meget omfattende program.

Prognosen for indtjeningen hos kvægbrugerne siger på den gode side af 1 mio. kr. i forventet indtjening 2014. Det forventede resultat for gruppen med 250 til 400 køer er estimeret til 1.6 mio. kr. Når dækningsbidraget pr kg mælk stiger, begynder størrelsesøkonomien at komme til udtryk. Ved et alt for lavt dækningsbidrag, får man ikke andet ud af sine investeringer, end der bliver flere til at hjælpe hinanden med ingenting at tjene. Man gør nullet større, og der ud over får man øget sin økonomiske risiko.

Der er en robust tone under markedet for salg af mælk og mælkeprodukter, og der regnes med yderligere prisstigninger de kommende år.

Det er på mange måder nye tider for kvægbruget. Dels er der nu ved at være sammenhæng mellem arbejdsindsats, investeringsrisiko og så det økonomiske resultat.

At højkonjunkturen så falder sammen med bortfald af mælkekvoten i 2015, må hos mange kvægbrugere rejse spørgsmålet om, hvad de nye muligheder skal omsættes til.

Vil man optimere bedriften, for derigennem at hente marginalfortjeneste hjem, eller vil man hente de store investeringsplaner frem af skuffen. Et frit mælkemarked giver store muligheder, men det skaber også store udfordringer, da der på et frit marked vil forekomme større prisudsving, end man har været vant til. Der skal en mere robust økonomi til hos fremtidens mælkeproducenter.

Bortfald af kvoten, giver vel lidt trang til at tænke over, hvad der i sin tid skabte dette misfoster. Ja, logikken var vel, at man ved at begrænse produktionen kunne stabilisere priserne. Man overså blot, at EU ikke kan regulere hele verdens produktion af mælk, i det som blev et globalt mælkemarked, og man fik ikke stigende priser ud af det. Man fik i stedet et kvægbrug, der var låst fast i forhold til udvikling på bedriften, og stigende omkostninger der over mange år, blot har udhulet det dækningsbidrag der kunne frembringes.

De omsættelige kvoter, kapitaliserede produktivitetsstigning og størrelsesøkonomien i kvægbruget, jeg ved ikke, om nogen har turdet tælle sammen, hvad der over årene er betalt for køb af kvoter og strafafgifter. Jeg tror ikke, man skal blive overrasket, hvis man kommer frem til et tocifret mia. beløb. Det er faktisk penge, der over årene også er tjent i kvægbruget.

Nu er der lys for enden af tunnellen, og det bliver spændende at se, hvordan et uforløst vækstpotentiale vil blive forløst.

Lukningen af det russiske marked for eksport af svinekød, bliver hurtigt et stort problem for danske slagterier og svineproducenter. Rusland er det største marked for eksport af svinekød ud af EU, og en lukning forårsager hurtigt et overfyldt, europæisk svinekødsmarked.

Man behøver nok ikke at have meget indsigt i smitterisiko, for at kunne se det latterlige i at påstå en risiko for smittespredning til Rusland, gennem eksport af blandt andet dansk svinekød. Problemet er, at der skal udstedes eksportcertifikater ved eksport fra EU, og det kan man ikke når EU ikke er fri for svinepest.

Vi holder alle vejret, og håber på, at der bilateralt kan opnås en aftale mellem Danmark og Rusland, og vi igen kan få gang i eksporten af svinekød til Rusland.

At den politiske stemning, i ly af krisen mellem Ukraine og Rusland, ikke har hjulpet på muligheder for en politisk løsning, er nok en uheldig omstændighed, der falder ned oven i alle de andre uheldige omstændigheder.

Salg af fødevarer på det globale fødevaremarked rummer mange usikkerheder og risici. At vi danske landmænd er dybt afhængige af eksport, både af forarbejdet svinekød og levende dyr, efterlader på mange måder et følsomt system. En situation som den i Rusland, bekræfter meget godt, at regler der danner rammerne for international samhandel, bør bygge på samme forudsætninger, om man er på det russiske, det kinesiske eller det amerikanske marked.

Ved sygdomsudbrud er alle interesseret i at begrænse spredning hurtigst muligt, og tage alle de fagligt anerkendte metoder i brug. Det er ikke rimeligt, at sygdomsudbrud som ikke rummer risiko ved først givne lejlighed, bruges som en teknisk handelshindring, med henblik på at begrænse et frit marked for handel med fødevarer.

Venlig hilsen

nr

 

 

 

Niels Rasmussen, formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve