Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 1 - 2016

Politisk Nyt – uge 1 – 2016

Godt Nytår

Vi ønsker normalt hinanden et Godt Nytår, den første uge i året. Jeg syntes ikke, jeg plejer at tænke så meget over det. I år tror jeg, det bliver en ekstra stor udfordring for vi fynske landmænd, at få det til at blive et godt år. Om noget opfattes som godt eller dårligt, har noget med forventningerne at gøre, og det er måske der, en håbløs opti-mist som jeg, har en smule at hænge sin hat på. Det kunne jo være, at året kunne gå hen at blive bedre end forventet.

Eva Kjer Hansen på Centrovice, for at debattere landbrugspakken

Vi har i Centrovice lagt hårdt ud. Tirsdag havde vi igen besøg af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, som kom til Vissenbjerg, for at redegøre for den netop vedtagne landbrugspakke. Der blev brugt en masse energi i de sidste dage af 2015, på politisk kontakt i det forhandlingsforløb, der førte til en smal politisk aftale, som rummer både noget godt, men måske specielt for fynsk landbrug, en pakke der rummer store udfordringer.

Målrettet regulering rammer Fyn hårdt

Nu skal vi have lov til at begejstres, over de positive elementer der er i pakken. Ja, vi fik mere kvælstof, og ja, vi kom af med de dyrkningsfrie randzoner. Samlet set, er der forbedringer på ca. 1,8 mia. kr. for erhvervet. Pakken indeholder også forslag til målrettet regulering af miljøet.
Desværre viser det sig, at jeg har ret, i det jeg før har sagt: Målrettet regulering samler indsatsen i de miljøfølsomme områder – og det er her, hvor i bor. Jeg vil ikke tale om målrettet regulering, før jeg er sikker på, at fagligheden er på plads. Nu er den målrette regulering en realitet, og nu er det gode spørgsmål så, er fagligheden på plads? Direkte adspurgt, svarer ministeren på spørgsmålet: ”Hvorfor er det nu kun vandoplandet til Odense fjord, oplandet til Susåen og Mariager fjord der er pålagt strammere regulering, og hvorfor er Smålandsfarvandet og Limfjorden ikke længere miljøfølsomt”? Det ved hun ikke siger hun, det må I spørge eksperterne om. Jeg tror, det var et klogt svar. Nu er det så bare vores opgave, at finde til bunds i, hvem der så ved det.

Forudser at vi på Fyn står selv med opgaven

Fakta er nu, at man fastholder det oprindelige reduktionskrav. Vi skal, i 2. planperiode, håndtere et reduktionskrav, hvor den målrettede regulering skal bidrage med 3800 t N. I og med at indsatsen samles på et mindre område, bliver reduktionskravet væsentligt større, end det ellers har været i vandoplandet til Odense Fjord.
Hvor er der så hjælp at hente i den nuværende situation? Ja, landbruget i det øvrige land har faktisk fået et forslag til målrettet regulering, de er godt tilfredse med, så jeg kan frygte, at vi kommer til at stå alene med opgaven. Jeg syntes, vi ret hurtigt skal komme over begejstringen for landbrugspakken, som vi selv, men også Bæredygtigt Landbrug har bidraget til, og lade det afløse af en sund skepsis, der rummer en vilje til at løse opgaven, hvis fagligheden der ligger bag, er på plads.

3F og kravet om overenskomster

En sag om løn til medarbejdere, primært fra lande uden for EU, ser ud til at udvikle sig, til det der kan ende i en faglig konflikt, mellem en række af vores store kvægbrug og fagforeningen 3F.
Den principielle del går på 3Fs vurdering af, om et kvægbrug, med op til 40 ansatte, overgår fra at være en personlig ejet virksomhed uden overenskomst, til at være en virksomhed med krav om overenskomst.
En anden del er det problem, der ligger i, at medarbejdere uden for EU kan opnå ar-bejdstilladelse, hvis man i det lokale arbejdsmarkedsråd vurderer, at der i ansættelsen opnås en løn, der stemmer overens med kvalifikationerne. Her syntes jeg absolut, der har indsneget sig en praksis, der laver et tag-selvbord for 3F, i forhold til fastsættelse af løn. Den sag er vi godt i gang med at rejse politisk, hvor hele systemet nu venter på svar på høringssvar, som vores medarbejder på Centrovice, Jens Skov Rasmussen, har skrevet.
Den sidste del af problemet består i, hvordan alt det ovennævnte implementeres i praksis på bedrifterne.
Det er formodentligt en sag, vi kommer til at høre meget mere om, og som også kom-mer til at berøre vores medlemmer. Vi forsøger at hjælpe så godt vi kan, og jeg vil forsøge at få et møde i stand, mellem vores berørte mælkeproducenter og den lokale 3F formand. Nok ikke med henblik på at blive enige om principperne, men for at blive enige om, hvad man er uenige om.

Godt nytår
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve