Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Nyt fra bestyrelsen - uge 14 - 2018

Nyt fra bestyrelsen – uge 14 – 2018

Kære medlemmer

Ovenpå en vellykket generalforsamling med flot deltagerantal og en god stemning, vil bestyrelsen også her takke samlet for valg og nyvalg – vi ser frem til arbejdet i det kommende år. Der skal også lyde en tak til Henrik Kildegaard for indsatsen i bestyrelsen, samt held og lykke med det nye projekt.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde den 5. april konstitueret sig med Lars Iversen som næstformand. Derudover har vi placeret de enkelte ansvarsområder, en god oplevelse at mærke hvordan bestyrelsesmedlemmerne tager ansvar og påtager sig ansvarsområder.

Vi involverer os i Baltic Pipe på medlemmernes vegne

Baltic Pipe fylder en del i bevidstheden hos de lodsejere, der bliver berørt med den skitserede linjeføring, men også i de områder der støder op til, for den kan jo blive flyttet over til andre. Vi er fra Centrovice involveret i arbejdet sammen med andre foreninger på tværs af Danmark. Fredag d. 6 april har vi møde med Lars Chr. Lilleholt i Energiministeriet, så vi er med helt inde ved bordet. Det bliver en aktiv proces de næste par år, så vi kan få så stærkt et grundlag for lodsejerne som muligt.

Uro i Arla og ejerkredsen

Arla har været i ”vridemaskinen” omkring manglende konkurrenceevne overfor deres konkurrenter. Det har skabt nogen uro i de danske ejerkredse og er et eksempel på, hvor vigtigt det er at kommunikere med sit bagland i øjenhøjde. Det virker som om, der ikke er et ”kvikfix” på at løse problemerne, men at der måske stikker noget grundlæggende skævt frem med ens afregning til alle andelshavere uanset land. Det er jo ikke nødvendigvis samme rammevilkår, man producerer under, og for en større del af produktionen heller ikke til samme markeder, da meget mælk er til hjemmemarkederne. Der har været afholdt møde mellem Arla og nogle andelshavere på Centrovice, hvilket har været med til at belyse problemstillingerne men ikke bringe her-og-nu løsninger frem i lyset. Der ligger også i Arla et stort ansvar på skuldrene af de folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi kan kun opfordre til at tage dialogen med de personer direkte og derved blive så godt orienteret som muligt og omvendt få tilkendegivet dine synspunkter direkte ind i ejerskabet.

Vandplaner i  bevægelse

Vandplanerne er i bevægelse, langsomt… Der arbejdes administrativt med at få indarbejdet den internationale ekspertgruppes vurderinger i de fremtidige krav, mål og virkemidler. Fra L&F’s side ser vi en klar sejr her, alle 7 punkter i de 7 synder var rigtige, og der blev bakket op om dem fra eksperterne. Det følger vi tæt, og vi arbejder på at tilrane os mere viden, så vi kan give det stærkeste mod/medspil, når de næste ting kommer frem. Senest har vi bakket op om et internationalt projekt rundt om Østersøen for at kunne sammenligne indsatskrav og behov, samt målsætninger i de enkelte lande. Ligeledes hvilke virkemidler de sætter ind med. Det bliver spændende at få det synliggjort.

Modsatrettede interesser opleves i naturrådet

Naturrådet ligger i samme spor, dog er arbejdet her i fuld gang frem til sommerferien. Det er p.t. en blandet fornøjelse. Fra erhvervets side er vi – sammen med andre lodsejere som Skovdyrkerne – oppe imod mange interesseorganisationer, der ser dette Grønne Danmarkskort som et tag- selv bord, hvor planter, småkravl, fugle, fisk og andet har enorm stor betydning og skal fremmes for enhver pris. Vi holder fast i grundlovens ukrænkelige ejendomsret.  Det må ikke blive en gordisk knude, og det skal heller ikke være 15 udpegede fynboer, der skal sammensætte kortet, det skal myndighederne, og derved skal de også påtage sig ansvaret.

Har du styr på dine ting i tilfælde af sygdom eller ulykke?

”Det sker ikke for mig” – sygdom, ulykker o.lign. Det kan man desværre ikke vide sig sikker på, hvorfor vi her venligt – men bestemt – vil minde om, at man skal sikre sig og sine i tilfælde af uventede og uønskede begivenheder. Medlemskabet af Centrovice og L&F giver nogle meget favorable muligheder for gruppelivsforsikringer, sundhedsforsikringer, pensioner mv. – har du styr på dine ting? Og hvad med testamenter og fremtidsfuldmagter, hvis det utænkelige sker, og man selv falder bort. Det er en barsk tid, vi lever i, mange steder kan det være rigtig svært at leve sine ønsker for fremtiden ud, hvis man ikke er rigtigt forberedt. Vi kan fra bestyrelsen kun opfordre til at få det tjekket op, så en ulykke/et uheld ikke bliver større, end det bør. Centrovices juridiske afdeling er eksperter i at kigge på disse ting, blot som service information.

Foråret lader vente på sig, men det kommer lige om hjørnet. Det kribler i hele kroppen på mange af os for at komme i gang – og der bliver tryk på, når det sker. Husk at have fokus på sikkerheden for vores egne folk og andre, vi møder i trafikken, når vi færdes rundt. Store maskiner kan virke skræmmende på folk, når de møder os på vejene – det giver et godt indtryk at være opmærksom, tage hensyn og smilende hilse på folk. Brug muligheden til at hilse og være positive og ikke holde fokus på telefoner og andet, når vi møder folk, det sidste giver nemlig utryghed og bad will.

Med ønsket om en snarlig bedring i vejret, ønsker vi god arbejdslyst og godt forår.

For bestyrelsen, Torben Povlsen
Torben Povlsen, TLP

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve