Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Nyt fra bestyrelsen - uge 34 - 2018

Nyt fra bestyrelsen – uge 34 – 2018

Kære medlemmer,

Så er kornhøsten overstået, desværre med lave udbytter, specielt i vårsæd. Vi ser nu majshøsten være begyndt rundt på Fyn, også her med meget varierende udbytter. Tørken har sat sine spor hen over landskabet, både på vores afgrøder, men også på pressen og det politiske landskab. Enormt meget omtale om situationen, også meget velvilje til at hjælpe fra politisk hold – bare det ikke koster noget.

Tørkehjælp

Debatten om tørkehjælp har kørt – og vil køre – længe. Og hvad har vi så fået af hjælp? I skrivende stund ikke noget der reelt kan kaldes tørkehjælp, mere administrative ændringer på datoer og efterafgrødeudnyttelse. Det skal vi ikke blive sure over, men heller ikke falde i svime over. Det er vigtigt, at politikkerne erkender behovet for hjælp, for ellers kan de ikke træffe de rigtige beslutninger her henover efteråret.

Og hvad er det så, vi skal have hjælp til? Jo vi ønsker fra bestyrelsen i Centrovice, at vi får gjort dansk landbrug robust igen, så vi selv kan klare udsving i klima og priser. Og vi ønsker det løst gennem genetablering af konkurrencekraften i erhvervet. Via fjernelse af særbyrder som jordskat, pesticidafgifter og lignende. Vi kan se lyspunkterne i L&Fs tørkepakke, men det er for os ikke nok. Vi anerkender, det er det, som der kan tales om pt., men vi ønsker at gå længere i ønskerne. Vi skal have genskabt egenkapitalen på de enkelte ejendomme, og det gennem en eller anden ordning, hvor staten kommer i spil med garantier eller ansvarlig lånekapital. I øjeblikket taler vi for døve øre ind mod systemet, men vi har tænkt os at holde på med tankerne, så de kan modnes og med tid blive til handling.

Konsekvensen af tørken er manglende grovfoder og også manglende likviditet – vi kan kun anbefale, at den enkelte bedrift får overblik over situationen og derfra tager fat i sine samarbejdspartnere, så der kan laves en plan for driften igennem en ændret situation. Fra Centrovice vil konsulenterne være klar til at bistå denne proces, så den enkelte har bedst mulighed for at komme godt igennem.

Geopark

Geopark på Sydfyn begynder at tage sin endelige form, en form som lodsejerne gennem skovforeningen og landbrugsforeningen kan se sig selv i. Det har været en god proces – nede fra og op – hvor Centrovice har været helt tæt på begivenhederne. Vigtigt at påpege at dette ikke er en nationalpark, men et helt andet koncept. Det bliver spændende at følge behandlingen i de lokale byråd henover efteråret.

Kartoffelmelsfabrik

Projekt kartoffelmelsfabrik skrider fremad. Styregruppen har etableret sig med Lau Hvid som formand, og der arbejdes med forskellige opgaver rundt i gruppen. Der er mange positive tilkendegivelser fra forskellige interessenter – banker, fabrikker i Jylland, kommuner, forarbejdningsfabrikker i Europa (ala KMC), fabrikanter af udstyr, der alle følger det nøje og på den ene eller anden måde ønsker at være med. Vi opfordrer de interesserede til at melde sig til Effektivt Landbrugs tur 12-13 september til kartoffelmesse i Hannover. Der skulle der blive mulighed for at suge mere viden til sig. Styregruppen vil deltage på turen.

Slutteligt har vejret artet sig, så der har været muligheder for at komme i jorden med raps og efterafgrøder, jeg håber vejret vil spille med resten af efteråret, så vi kan få startet høst 2019 godt op. Det ville være dejligt ovenpå de vejrmæssige kampe, vi havde med høst 2018.

På bestyrelsens vegne

Torben Povlsen_underskrift

 

 

 

Torben Povlsen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve