Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Nyt fra bestyrelsen - uge 25 - 2018

Nyt fra bestyrelsen – uge 25 – 2018

Sommeren er over os, med al dens lune. Vi har netop holdt sidste bestyrelsesmøde før sommerferien.

Efter en lang tør tid, så er der begyndt at falde nedbør i varierende mængder, så ulykken er bremset. Hvordan det ser ud når vi stikker maskinerne i afgrøderne, må tiden vise, men spændende bliver det – og udfordrende har det været.

Netop det med den lange tørre tid har bevirket, at der ikke er udsigt til de samme halmmængder som i et normalt år. Derfor opfordrer vi til, at man i videst mulige omfang undlader at snitte halmen– således at der er nok halm til rådighed for vores husdyrproducenter, specielt kvæget, men også så der bliver mulighed for at opfylde kontrakterne til halmværkerne. Det er af stor betydning, at vi har kontinuitet i vores leverancer til halmværkerne, og derigennem fremstår som en seriøs og professionel leverandør. Det er da så også nødvendigt for dem der mangler, at de erkender, at der kan blive knaphed på halmen, og at de betaler den aktuelle markedspris – trods det, den formodentligt er større end normalt.

Dyrskuet er i år gennemført med gode oplevelser, men også med færre gæster. Det er klart, at det ikke er det vi ønsker, men omvendt er noget vi skal forholde os konstruktivt til og bringe fornyelse ind, så vi igen får flere gæster ind på den store plads. Tak til jer landmænd der tog jer tid til at komme ud og møde kollegaer, samarbejdspartnere og byens folk – børn som voksne. Det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er, at vi landmænd selv bakker op og bruger tiden på at kigge ud til skuet. Vi håber flere af jer vil komme forbi næste år, det lønner sig på mange fronter.

Minivådområder og målrettet regulering er stadigt meget aktuelt. Vi har haft mange kontakter fra områdekonsulenterne ud til os i landbruget, over 200 kontakter og over 80 besøg. Der er stadig grundlag for at indplacere flere områder, også af anden type – f.eks. matriceminivådområder – der nu er blevet godkendt for 2019. I de sidste skal vandet oven ind, hvorfor der flere steder skal et pumpesystem foran. Vi ser gerne I gør jer tankerne om at komme med, også med strømforbrug til en pumpe. Det er virkelig effektivt, fjerner 50 % N og 50 % P – noget som vi i høj grad får brug for med de nuværende målsætninger for reduktioner af N og P belastning.

Vi slutter med det spændende kartoffelstivelsesprojekt – kartofler og hestebønner på de fynske jorde, forarbejdet på en fynsk fabrik. Er der noget i det? Ja, det er der. Er det nemt? Nej ikke nødvendigvis, kartofler skal som andre afgrøder passes optimalt, for at opnå de bedste udbytter. Men det kunne vi med sukkerroer, grønne ærter, solbær osv. Så det kan jeg ikke forestille mig, vi ikke kan gøre her også. Overvældende fremmøde med superobjektive indlæg og en meget nuanceret debat med mange problemstillinger, der blev rejst. Vi har nu fået nedsat en spændende arbejdsgruppe, der finder arbejdstøjet frem. Indtegningen skrider fint fremad, og vi ser frem til der kommer flere – der er gang i telefonen med folk der ikke var med til mødet, men som ønsker at vide mere.

Slutteligt er det fantastisk at opleve de fynske kommuners interesse i at facilitere fabrikken – og forståelsen for, at de ikke kan få en sådan arbejdsplads, uden at der laves favorable vilkår for dem der skal komme med råvarerne – nemlig os. Så spred den gode historie – landbruget vil det skabe noget nyt og spændende på Fyn – kommunerne er med, vi skal have landbruget med også.

Med ønsket om en god sommer og en ikke for skuffende høst.

På vegne af bestyrelsen
Torben Povlsen_underskrift-001

 

 
Torben Povlsen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve