Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Nordfyn: Lodsejermøde om vådområder / minivådområder
Minivådområde ved Fillerup

Nordfyn: Lodsejermøde om vådområder / minivådområder

Nordfyns Kommune afholder i samarbejde med landbrugsorganisationerne Centrovice, Patriotisk Selskab, Fyns Familielandbrug og Bæredygtig Landbrug informationsmøde om vådområder og minivådområder for alle interesserede lodsejere.

Formålet med mødet er, at skabe fælles grundlag for, at vi kommer i mål med den reduktion i næringsstofudledningen som vi igennem landbrugspakken er forpligtet til.

Der vil på mødet være mulighed for at høre om processen omkring vådområder og minivådområder, jordfordeling og tidligere erfaringer med vådområder i andre kommuner. Yderligere vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til landbrugsorganisationerne, Oplandskonsulenterne, Kommunen og Landbrugsstyrelsen (Jordfordelingskontoret)

Mødet finder sted den. 9. maj 2019 kl. 18 i Skamby Multihus.

Tilmelding skal ske senest den 1. maj 2019 til Jacob Nielsen, Nordfyns Kommune via mail jacnie@nordfynskommune.dk.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve