Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Landsretsdom i skattesag

Landsretsdom i skattesag

Pressemeddelelse vedr. Landsrettens dom i skattesag hvor Centrovice er part

 Den 8. oktober faldt der dom i Østre Landsret i sagen mellem rådgivningsvirksomheden Centrovice og 4 ejere af selskabet Abelonelund ApS fra Middelfart. Dommen i Landsretten er sammensat noget anderledes end dommen i Byretten, og erstatningsbeløbet er lidt højere.

Sagen udsprang af, at SKAT med tilbagevirkende kraft underkendte en transaktion foretaget i 2006, hvor de 4 personer havde solgt deres ejendom til et fælles selskab, som dagen efter solgte den samme ejendom for 10 gange sin købspris. Centrovice havde rådgivet om transaktionen og spørgsmålet under sagen var, om Centrovice i tilstrækkelig grad havde anbefalet indhentning af et bindende ligningssvar fra Skat og advaret om mulige konsekvenser af at lade være.

Problemet var, at ejerne ønskede handlen gennemført hurtigt, med en optimal ejendomsavancebeskatning og råderet for hver ejer over den personlige andel af udbyttet. Derfor oprettede man en selskabskonstruktion af holdingselskaber og handlede, efter ejernes ønske, ejendommen dagen efter, at selskaberne var dannet. Tidspresset fra beslutning til selskabsdannelse og ejendomshandel var så stort, at man i praksis ikke kunne nå at modtage bindende ligningssvar fra Skat. Efterfølgende anfægtede Skat værdiansættelsen af ejendommen, men da havde ejerne brugt en stor del af udbyttet og betalt skat heraf, så de blev økonomisk ramt, da Skat rullede selskabskonstruktionen tilbage.

Administrerende direktør hos Centrovice, Louise Helmer, udtalte efter dommen:” Det er en trist sag for alle implicerede parter, og vi havde gerne været den foruden. Centrovice lever i et vist omfang af at yde økonomisk og skattemæssig rådgivning. Og når man gør det, så skal man ud og afsøge hjørnerne i lovgivningen for at udnytte de muligheder, der er. Det forventer vores kunder. Men der skal selvfølgelig være vished hos både rådgiver og kunde om eventuelle risici og mulige konsekvenser. Nu har retten talt, og vi tager dommen til efterretning og er tilfredse med, at dommerne i Landsretten trods alt fandt, at ansvaret skulle deles ligeligt mellem de to parter.”

Sagen har verseret i mange år, og de 4 ejere har tidligere modtaget i alt 3,0 mio. kr. i erstatning. Erstatningsbeløbet, som Landsretten har tilkendt ejerne, er på yderligere ca. 3,9 mio. kr. plus renter og sagsomkostninger. Beløbet er delvist hensat i Centrovices regnskab.

I virksomheden er man glade for, at sagen nu er afsluttet. ”Som rådgivere har vi et stort ansvar, og vi har heldigvis meget få sager, hvor vores rådgivning bliver anfægtet. Når det så sker, er det vigtigt, at vi drager al den læring, vi kan, så vi kan undgå lignende situationer fremover. Hvis man skal se noget positivt i denne sag, kan vi glæde os over, at vi har et retssystem, som betyder, at vores kunder får dækning, hvis de lider et økonomisk tab, fordi der er begået en rådgivningsfejl” afslutter Louise Helmer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve