Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Gruppeliv: Landmand søger… den rigtige forsikring

Gruppeliv: Landmand søger… den rigtige forsikring

Siden Gruppelivsordningen for medlemmer af Landbrug & Fødevarer blev oprettet i 1985, er der løbet en del vand i åen. I dag er der fx flere ægtefæller og samlevere, der arbejder uden for bedriften. Og på trods af diverse tv-udsendelser som ’Landmand søger kærlighed’, er der også flere, der bor alene.

Derfor er der nu mulighed for at tegne en individuel gruppelivsforsikring, som gælder for én person. Og i øvrigt koster det halve.

Den nye gruppe 2 er som udgangspunkt relevant for dig, der af den ene eller anden grund ikke har behov for, at forsikringen også dækker en ægtefælle eller samlever. Du skal bare henvende dig til foreningen og bede om at blive flyttet over i den nye gruppe.

Fordel at skifte gruppe – også for ægtepar og samlevere

Den nye individuelle forsikring er faktisk også relevant for dig, der har en ægtefælle eller samlever. Hvis du har en gruppelivsforsikring med ægtefælledækning, er din ægtefælle ’kun’ medforsikret, og det betyder blandt andet, at når du fylder 65 år, så ophører forsikringen for jer begge. Det betyder også, at det kun er din nedsatte arbejdsevne, der kan give præmiefri dækning. Hvis I havde hver jeres individuelle forsikring, ville din ægtefælles forsikring kunne fortsætte, selvom du fylder 65 år (såfremt din ægtefælle er yngre end dig) indtil han/hun fylder 65 år.

Der er flere fordele – se listen herunder

Fordele for ægtepar/samlevere ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 2 (individuel)

  • Ved tilmelding er ægtefællen forsikret med det samme – modsat gruppe 1, hvor der er en karensperiode på 12 måneder for ægtefælle/samlever.
  • Den yngste ægtefælle/samlever kan beholde forsikringen selvom den ældste fylder 65 år, så længe der opretholdes et medlemskab af foreningen – modsat gruppe 1, hvor en yngre ægtefælle/samlevers forsikring ophører det år, hvor medlemmet fylder 65 år.
  • Begge kan søge om præmiefri dækning ved nedsat erhvervsevne modsat gruppe 1, hvor det kun er medlemmet, der kan søge.
  • En individuel forsikring er nemmere at sammenligne med, og eventuelt overføre til, en anden forsikringsløsning eller fx en pensionsordning.
  • Begge kan se deres gruppelivsforsikring på pensionsinfo.dk[1] – modsat gruppe 1, hvor det kun er medlemmets ordning, der fremgår af den cpr-nummer-afhængige pensionsoversigt.
  • Anmeldelse af eventuel skade er nemmere, når den forsikrede allerede er registreret hos forsikringsselskabet med eget cpr-nummer modsat gruppe 1 hvor ægtefælle/samlevers cpr-nummer ikke er registreret, og skader derfor skal anmeldes via medlemmets cpr-nummer.

Der er dog også et par ulemper ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 2:

Samlevende skal betale boafgift på 15% af eventuel udbetaling fra livsforsikringen, modsat gruppe 1, hvor der ikke skal betales boafgift uanset civilstand.

Der er ikke mulighed for dobbeltdækning. Det kan man kun i gruppe 1.

Skifte gruppe?

Man kan sagtens skifte fra den ene gruppe til den anden, men skæringsdatoen er altid 1. januar.  .

LandmandsPension

Det kan være en fordel at tegne livsforsikring og kritisk sygdom-forsikring som tillægsforsikring til en pensionsordning, fremfor at oprette en gruppelivsforsikring. I hvert fald hvis det er LandmandsPension.

Her får du også den vigtige forsikring mod tab af erhvervsevne samt en opsparing, der kan gøre pensionisttilværelsen lidt sødere.

Så hvis du har eller overvejer at oprette LandmandsPension, bør du se nærmere på mulighederne for tillægsforsikringer, før du tegner en gruppelivsforsikring.

Er du overforsikret?

Du kan få et overblik over dine forsikringer på pensionsinfo.dk. Du skal logge på med NemID. Vær opmærksom på, at ægtefælledækningen ikke indgår på din ægtefælles Pensionsinfo-side.

Har du ansatte?

Dine medarbejdere har de samme medlemsfordele som dig, når du er aktivt medlem. Dine medarbejdere kan altså få både Gruppelivsordning, LandmandsPension og Sundhedsforsikring, så længe de er ansat hos dig.

[1] Pensionsinfo.dk giver en let overskuelig oversigt over alle de pensionsopsparinger og tilhørende forsikringer, der er registreret på dit cpr-nummer. Adgang med Nem ID.

Hvad er Gruppeliv?

  • Livsforsikring op til 600.000 kr. (aftager med alderen)
  • Kritisk sygdom-forsikring 50.000 kr.
  • Ulykkesforsikring op til 760.000

Gruppe 1 inkl. ægtefælledækning

Gruppe 2 Individuel

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve