Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Aktuelt politisk nyt - uge 5 - 2018

Aktuelt politisk nyt – uge 5 – 2018

Så er der taget hul på et nyt år, og 2018 er godt i gang.

Farvel til Niels Rasmussen

Ved udgangen af 2017 meddelte Niels Rasmussen, at han havde afhændet sin ejendom, som havde været til salg gennem et stykke tid, og han derfor trak sig fra arbejdet i bestyrelsen.

Den 12. januar blev der holdt afskedsreception for Niels, hvor kollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere gennem årene fik lejlighed til at hilse rigtigt af med Niels. Der blev holdt mange taler for Niels, hvor man benyttede lejligheden til at takke ham for hans store indsats for landbruget gennem årene.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Lars Iversen som næstformand og Finn Eskelund Andersen, Frørup er indtrådt i bestyrelsen.

Svært at spå om fremtiden

2017 blev et rigtigt godt økonomisk år for de animalske produktioner. Det skal vi huske at glæde os over, før vi bliver alt for triste, over de mindre gode udsigter der er for 2018. Om det er en trøst eller ej, så er det min vurdering, at det de seneste år er blevet meget sværere at spå om fremtidens marked. Det politiske billede er blevet noget mere broget: Hvad bliver konsekvenserne af Brexit, uroen i Catalonien, Amerika First, væksten i Asien og Kina… og ikke mindst det politiske spil i Danmark.

Netop den førte politik i Danmark, med brede – og desværre også mindre brede – forlig på vores område, giver fra tid til anden grå hår i hovedet. Bredt forlig omkring pesticider og ny husdyrregulering, men ikke omkring den målrettede miljøregulering, det kan være svært at forstå, at man ikke tager mere politisk ansvar og går med.

Statslige arbejdspladser hilses velkomne på Fyn

Udflytningen af statslige arbejdspladser giver et stort antal arbejdspladser på Fyn, det kan vi kun glæde os over, ligesom de nye fynske borgmestre, samlet set også har tilkendegivet tilfredshed med. At det største antal arbejdspladser kommer i forbindelse med udflytningen af Miljøstyrelsen, kan kun blive et ekstra plus for Fyn. Det bliver spændende at følge, hvor mange jobs der skal be-sættes med fynske medarbejdere, gerne nogen af dem med fynsk muld under fødderne i deres hverdag.

Nu også en gasrørledning

Så er der gang i gassen. Baltic Pipe skal tværs over Fyn. Nogle steder i samme område som der tidligere er lagt servitutter ind, i forbindelse med ny jernbane over Vestfyn og udvidelse den Fynske Motorvej, andre steder i helt nye områder. Vi kan godt forstå, at man på Vestfyn ryster på hovedet og spørger, hvad man har gang i? 3 projekter skal der gennemføres i de kommende år – udvidelse af motorvejen, nye togspor og så en gasledning. Det må kunne gøres smart med en 3 i 1 løsning, hvor man får aftaler på plads med lodsejerne en gang for alle. At man udfører disse projekter i samme proces, må kunne gøre det billigere at etablere, og det må betyde langt færre gener for beboerne i de berørte områder.

Sammen med andre landboforeninger der har lodsejere på strækningen fra Vesterhavet til Øster-søen, er vi gået sammen for at kunne stille så stærkt et beredskab op for vores medlemmer som muligt. Der kommer mere om dette i de næste uger. MEN, det er også den enkelte lodsejer der skal være vågen, og tage fat i rådgiverne, vi skal nok være klar til at hjælpe i Miljøafdeling på Centrovice.

Det er blevet 1. februar – gylletid. Vi kan kun anbefale, at man hjælper hinanden med opbevaringen af de mængder gylle, som nogle husdyrproducenter har for meget. Ja, det er Ok at køre gyllen ud nu, men der er en stor risiko for at lave mindre godt landmandskab, det skal vi undgå.

Bestyrelsen har startet en strategiproces op. Det er spændende arbejde, som vi glæder os til at fortælle mere om på vores generalforsamling den 14. marts, så sæt allerede nu X i kalenderen den dag.

Venlig hilsen

Torben Povlsen_underskrift-001

Torben Povlsen
Formand, på vegne af bestyrelsen Centrovice

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve