Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

  • 1. maj-20. juni: Slåning af græsarealer med tilsagn til pleje af græs- og naturarealer er forbudt.
  • 1. maj-31. juli: slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. Der er dog en undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.
  • 15. maj: Sidste frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort
  • 15. maj: Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort
  • 15: maj: Sidste frist for at overdrage betalingsrettigheder som en ændring til et allerede indsendt Fællesskema 2018.
  • 31. maj: Frist for at etablere græsudlæg udlagt i en hovedafgrøde, som skal anvendes som MFO. Fristen for græsudlæg i majs er dog 30. juni.
  • 1. juni-31. august: Det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet ved tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk. I den periode må arealet ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform eller med andre tilsagnshaveres marker.
  • 1. juni-15. september: Græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang, hvis arealerne modtager grundbetaling. Slåning kan erstattes af afgræsning.
  • 1. juni-15. september: Arealer med permanent græs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve