Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

 • 11. juni – 30. september: Det er muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 30. september.
 • 1. juli: Arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må nedvisnes. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder IKKE for brakarealer, der indgår i alternativer til pligtige- og målrettede efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.
 • 1. august – 25. september: Brak tilmeldt sommerslåning skal slås mindst én gang i perioden.
 • 10. september: Forventet frist for at indberette pligtige, husdyr og frivillige/obligatoriske målrettede efterafgrøder samt alternativer i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.
 • 30. september: Frist for at udbringe flydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til 14. oktober.
 • 1. oktober: Der må jordbearbejdes på JB 7-9 forud for forårssåede afgrøder.
 • 14. oktober: Frist for at udbringe flydende husdyrgødning mv. til frøgræs.
 • 20. oktober: MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst men senest 20. august, samt MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august må destrueres.  MFO-græsudlæg i majs må dog først destrueres 8 uger efter høst af majsen.
 • 20. oktober: Målrettede efterafgrøder må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for målrettede efterafgrøder i majs.
 • 20. oktober: Pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha.
 • 20. – oktober – 15. november: Fast husdyrgødning m.v. må udbringes på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder og er sået senest 25. august, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.
 • 1. november: Der må jordbearbejdes på JB 5-6 og 10-11 samt på alle jordtyper før og efter kartofler forud for forårssåede afgrøder. På JB 1-4 må der først jordbearbejdes 1. februar forud for forårssåede afgrøder.
 • 1. november – 15. november: Det er tilladt at udbringe fast gødning m.v. på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal nedbringes inden 4 timer.
 • 15. november – 1. februar: Der er forbud mod udbringning af fast gødning, fast affald, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning).

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve