Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

  • 1. maj-31. juli: slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. Der er dog en undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.
  • 15. maj – 25. juli: er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.
  • 15. maj – 15. september: arealer med omdriftsgræs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.
  • 1. juni – 25. september: græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.
  • 11. juni – 30. september: Det er muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 30. september.
  • 21. juni – 31. august:  Arealer med forpligtigelse til afgræsning (for tilsagn fra 2014 og før) må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni.
  • 21. juni – 15. september: Arealer med forpligtigelse til slæt (for tilsagn fra 2015 og frem) skal slås. Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. På tilsagn fra 2015 og frem, må der ikke foretages en fladedækkende afpudsning. Det er dog tilladt, at supplere afgræsningen med et slæt.
  • 30. juni: Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20. oktober.
  • 1. juli: Arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må nedvisnes. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve