Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

 • 1. maj-31. juli: slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. Der er dog en undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.
 • 15. maj – 25. juli: er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.
 • 15. maj – 15. september: arealer med omdriftsgræs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.
 • 1. juni – 25. september: græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.
 • 11. juni – 30. september: Det er muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 30. september.
 • 21. juni – 31. august:  Arealer med forpligtigelse til afgræsning (for tilsagn fra 2014 og før) må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni.
 • 21. juni – 15. september: Arealer med forpligtigelse til slæt (for tilsagn fra 2015 og frem) skal slås. Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. På tilsagn fra 2015 og frem, må der ikke foretages en fladedækkende afpudsning. Det er dog tilladt, at supplere afgræsningen med et slæt.
 • 30. juni: Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20. oktober.
 • 1. juli: Arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må nedvisnes. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.
 • 20. juli: Frist for at etablere mellemafgrøder som alternativ til pligtige og målrettede efterafgrøder.
 • 31. juli: Gødningsåret slutter. Afgrøder, som gødskes i den forlængede planperiode (august og september) og høstes i efteråret, for eksempel græs, regnes dog med til planperioden 2018/2019.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve