Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

  • 1. maj-20. juni: Slåning af græsarealer med tilsagn til pleje af græs- og naturarealer er forbudt.
  • 1. maj-31. juli: slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. Der er dog en undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.
  • 15. maj – 25. juli: er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.
  • 15. maj – 15. september: arealer med omdriftsgræs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.
  • 1. juni – 25. september: græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.
  • 11. juni – 23. august: Det er muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 23. august.
  • 21. juni – 31. august:  Arealer med forpligtigelse til afgræsning (for tilsagn fra 2014 og før) må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni.
  • 21. juni – 15. september: Arealer med forpligtigelse til slæt (for tilsagn fra 2015 og frem) skal slås. Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. På tilsagn fra 2015 og frem, må der ikke foretages en fladedækkende afpudsning. Det er dog tilladt, at supplere afgræsningen med et slæt.
  • 30. juni: Frist for at etablere MFO-græsudlæg i korn og majs. Korn skal høstes senest 20. august for at græsudlægget kan tælle som MFO, der kan søges om udsættelse frem til 3. september hos LBST. Græsudlægget må tidligst destrueres 20. oktober.Majs skal høstes senest 15. november for at græsudlægget kan tælle som MFO. MFO-græsudlægget må tidligst destrueres 8 uger efter høst. Fra høst af hovedafgrøden og frem til destruktionsfristen må der ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler.
  • 30. juni: Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20. oktober.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve