Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

  • 1. juni-15. september: Græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang, hvis arealerne modtager grundbetaling. Slåning kan erstattes af afgræsning.
  • 1. juni-15. september: Arealer med permanent græs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.
  • 1. august: arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må jordbearbejdes og tilsås. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer, der indgår i alternativer til pligtige efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.
  • 1. august -15. september: MFO-bræmmer skal slås mindst én gang.
  • 1. august – 15. september: Brak, bortset fra blomsterbrak skal slås mindst én gang, hvis arealet ikke er slået i perioden 1. – 30. april.
  • 31. august: Sidste frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for tilsagn fra 2014 og før.
  • 31. august: Efter denne dato er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer på arealer med tilsagnet ‘Pleje af græs- og naturarealer’, der skal kontrolleres efter fast græsningstryk. Ved kontrol efter fast græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 31. august.
  • 1. september: Sidste frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2017/2018.
  • 3. september: Sidste frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter og vårbyg. Gælder for målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger.
  • 10. september: Sidste frist for at indberette ændringer til efterafgrøderne og deres alternativer.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve