Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vigtige datoer

Vigtige datoer

 

  • 1. juni-15. september: Græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang, hvis arealerne modtager grundbetaling. Slåning kan erstattes af afgræsning.
  • 1. juni-15. september: Arealer med permanent græs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.
  • 1. august: arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må jordbearbejdes og tilsås. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer, der indgår i alternativer til pligtige efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.
  • 1. august -15. september: MFO-bræmmer skal slås mindst én gang.
  • 1. august – 15. september: Brak, bortset fra blomsterbrak skal slås mindst én gang, hvis arealet ikke er slået i perioden 1. – 30. april.
  • 20. august: Sidste frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i perioden fra 20. august ind til destruktionsfristen 20. oktober. I samme periode må græsudlægget ikke pudses af, men du må gerne afgræsse det eller tage slæt.
  • 20. august: Sidste frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter og vårbyg. Gælder for målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger.
  • 31. august: Sidste frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for tilsagn fra 2014 og før.
  • 31. august: Efter denne dato er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer på arealer med tilsagnet ‘Pleje af græs- og naturarealer’, der skal kontrolleres efter fast græsningstryk. Ved kontrol efter fast græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 31. august.
  • 1. september: Sidste frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2017/2018.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve