Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Valg af dyser, sprøjteteknik og sprøjtetidspunkt

Valg af dyser, sprøjteteknik og sprøjtetidspunkt

I afgrødenyt nr. 6 blev der gennemgået forslag til vandmængder ved konventionel sprøjteteknik, og de optimale mængder var vist i den tilknyttede tabel.

Ved brug af Danfoil, Hardi Twin eller andre luftassisterede sprøjter, er vandmængden noget lavere, men tabellen skitserede fortsat retningen for, hvilke arbejdsopgaver vandmængden bør justeres efter. Hvis Hardi Twin skal anvendes til sprøjtning med prosulfocarb i efteråret og reducere afstanden til 2 meter ved vandløb og paragraf 3, er man nødt til at montere de samme 90 % dyser som til almindelige sprøjter og anvende disse uden luftassistance. Vælg derfor dyser, som ikke er duo eller viftedyser, så de efterfølgende kan anvendes med luft på.

Dysevalg

Vælg som udgangspunkt dyser godkendt til 90 % afdriftsreduktion, når der købes nye sprøjtedyser. Lowdriftdyser anbefales stadig som den fineste dyse, vi skal have monteret på sprøjten. Mange vælger en lilla 025 eller en blå 030 dyse. Størrelsen på dysen afhænger af, hvor stærkt man vil køre. Hvis man generelt ligger på 7-8 km/t bør dysen være lilla, og kører man 8-10 km/t skal den være blå. Lowdriftdysen skal altid vælges til småt tokimbladet ukrudt, samt græsukrudt, hvis vindforholdende tillader det. Til glyphosat anbefales der maksimalt 130 liter vand pr. ha, og gerne mindre. Her passer den lilla lowdriftsdyse fint ind. Alternativt, benytter flere en gul kompaktinjektionsdyse med et lidt højere tryk. På den måde fås en rimelig fin forstøvning, samtidig med at dysen er væsentlig mindre følsom for afdrift. En kæmpe fordel når der sprøjtes med glyphosat!

Udover lowdriftdyser, bør alle sprøjter være monteret med minimum 1 kompaktinjektionsdyse. Er vindforholdene ikke til at køre med lowdriftdyser til græsukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, har vi set særdeles lovende effekt af grovere dyser, men det kræver at vi øger vandmængden! Vælger man derfor at køre med kompaktinjektionsdyser til disse opgaver kræver det 200-250 liter vand pr. ha. Hvor store ens kompaktinjektionsdyser skal være, afhænger af ønsket til vandmængde og kørehastighed. Husk at dysetypen følger ISO systemet, hvorfor ydelsen er den samme indenfor de enkelte farver, uanset fabrikat. I mange tilfælde passer en blå 030 kompaktinjektionsdyse fint ind, og har man behov for kørsel med over 200 liter vand pr. ha, og eller højere hastighed, bør der suppleres med en rød 040 kompaktinjektionsdyse.

Timing er meget vigtig, i bestræbelsen på at opnå en god effekt af midlerne. Derfor kan en behandling under knapt så gunstige vejrforhold, med en grov dyse, alligevel ende med at være den bedste løsning. Vi anbefaler derfor generelt en kompaktinjektionsdyse, som allroundløsning til almindelige landbrugsafgrøder.

Dysefiltre

For at undgå stoppede dyser, anbefales det generelt at køre med både linje- og dysefiltre. Det er vigtigt at gøre sine egne erfaringer angående brug af filtre, samt deres størrelse. Vandkvaliteten spiller en rolle, og hvor omhyggelig man er til at gennemskylle sin sprøjte efter brug, har også betydning. Den generelle anbefaling er, at man benytter Mesh 100 linjefiltre og Mesh 50 dysefiltre. Er vandkvalitet, og rengøring i top, kan man i nogle tilfælde nøjes med lidt grovere filtre. Til meget små og følsomme dyser – fx gul lowdrift, kan man overveje at montere flere linjefiltre. Vær opmærksom på at de forskellige fabrikaters farvekoder ikke kan sammenlignes, når det kommer til filtre. Fx er Hardis Mesh 100 filter gult – mens Teejets og Arags er grønt. Det ser dog ud til at flere fabrikater forsøger at ensrette dette, så det bliver en smule mere overskueligt fremadrettet.

Vores generelle anbefaling til tripletten ved 8-10 km/t er:

  1. 030 blå lowdrift
  2. 030 blå vinklet minidrift**
  3. 040 rød minidrift*

Hvis man generelt ønsker at køre 7-8 km/time, skal de to første dyser være lilla 025 dyser, og den sidste er blå 030 dyse

I skemaet ses eksempel på dysevalg (50 cm) til konkrete sprøjteopgaver (Hardi dyser), ud fra ovenstående dysevalg.
*På Hardi sprøjter benævnes kompaktinjektionsdyser som ”minidrift”
** Både Lechler IDKT 030 og Hardi MDD 030 er godkendt til 90% afdriftsreduktion ved 1,5 bars tryk. Se hele den godkendte liste på www.mst.dk (søg på afdriftsreducerende dyser) eller klik herSprøjteteknik nr. 7

Forsøg omkring sprøjtetidspunker for svampebekæmpelse i vinterhvede

I tyske forsøg har man afprøvet hvilke sprøjtetidspunkter på døgnet, hvor der opnås bedst effekt, af svampebekæmpelse i vinterhvede. Den bedste effekt mod svampesygdomme blev opnået ved sprøjtning mellem kl. 14 og kl. 20 med 200 l/ha og 8 km/t. Ved svampesprøjtning generelt, bør vandmængden tilpasses efter sprøjtetidspunktet på dagen, i intervallet 150-220 l vand afhængig af den relative fugtighed. På tørre blade skal der mere vand til, mens der på fugtige blade ikke må være for meget vand for at undgå afløb.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve