Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Vækstregulering af frøgræs

Vækstregulering af frøgræs

De seneste par år har der været høje merudbytter for vækstregulering i både rajgræs og rødsvingel. Det gør sig især gældende ved stigende kvælstofmængder. Flere går over til at dele vækstreguleringen i to dele. Dette er dels for at kunne tage bestik af væksten i maj, men også for at få den samlede mængde middel højere end ved en enkelt kørsel. Dog aldrig mere end den tilladte dosering af hvert middel. Det der taler for en deling er: Høj kvælstofforsyning, stor biomasse, gode vækstforhold (masser af nedbør i maj). I rajgræs kan det være marker, der har fået gylle tidligt og generelt havner på et højt N-niveau, og i rødsvingel kan det være flerårsmarker af kraftige sorter (Gondolin, Maxima m.fl.) med forårstildeling over 50 kg N.

I rajgræs anvendes trinexapac-midler (Moddus-midler) som basis. I en splitstrategi i rajgræs kan der f.eks. anvendes Moddus Start første gang, og Moddus M anden gang. Første kørsel i en splitstrategi har mange kørt i sidste uge, da mange marker passerede stadie 30. Dosis i rajgræs skal være 0,3-0,4 l Moddus Start / ha, og alt efter biomasse og nedbør kan dosis til anden behandling fastlægges midt/sidst i maj med 0,4 og 0,8 Moddus M l / ha. Vi så både i 2016 og i 2017 rajgræsmarker, som i lette pletter var vækstreguleret for hårdt. De stod ret op i luften det meste af sommeren med lavere udbytte og øget dryssespild til følge. Med lidt kendskab til markerne kan chaufføren graduere den sidste tildeling, så sandpletterne evt. helt undlades.

I rødsvingel hed den gamle anbefaling altid 1,25 l CCC + 0,4 l Moddus M. Den er dog ikke prismæssigt attraktiv længere. Der anbefales generelt én behandling med 0,8 l af et 250 g Trinexapac-produkt. Hvis der køres en delt strategi, så anvendes f.eks. 0,4 Moddus Start første gang. Hvis man ønsker at bruge noget CCC-middel pga. lager mm., så kan det sagtens lade sig gøre i begyndelsen af strækningen. 1 l CCC erstatter 0,3-0,4 l Moddus M. Skal vækstreguleringen deles skal CCC-delen ligge i den første kørsel, da midlet virker på den begyndende strækningsvækst. Igennem tiden har en del afprøvet at blande vækstreguleringen med sprøjtningen imod kvik og grove græsser. Dette giver ofte en kraftigere vækstregulerende effekt sandsynligvis pga. tilsætningsmidlet ”Dash”. Det kan dog give så kraftig effekt, at rødsvinglen tager skade, og derfor er det ikke tilladt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve