Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Græsukrudt i vintersæd

Græsukrudt i vintersæd

Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

Allerede nu skal der tages beslutning om, hvorledes ukrudtsindsatsen i vintersæd skal være. De fleste vintersædsmarker er behandlet fra efteråret, og mange med et godt resultat til følge. Der er dog mange, der har kørt i efteråret uden Lexus, da det var sidste år, det kunne anvendes. Disse marker skal ses ekstra efter for agerrævehale og vindaks. Har der været anvendt minimidler (f.eks. Atlantis OD, Othello eller Express 50 SX) i efteråret må der ikke anvendes minimidler som f.eks. Atlantis OD, Cossack OD, Hussar Plus OD, Express 50 SX eller Ally 20 SX i foråret.

Den milde vinter har givet ager-rævehale og rajgræs god mulighed for at vokse. Det kræver derfor en tidlig behandling i marts måned, hvis en af de to arter er i marken. Hvis der meldes om risiko for flere dage med vintervejr og frost, afventes behandlingen naturligvis. De midler vi anbefaler til den tidlige græsukrudtssprøjtning er robuste over for enkelt nat med morgenfrost.

Vi har i hvede erfaring for, at en blanding af 0,5 l Atlantis OD + 120 g Broadway + 0,5 l PG26N pr. ha virker stærkt imod ager-rævehale. Denne blanding tager også, hvad der måtte være af tokimbladet ukrudt, herunder burresnerre, så det kan også være en fin løsning, hvor der findes en blandet bestand af græsukrudt. Husk blandingen kan virke hårdt på afgrøden, og en mild form for stråforkortende virkning må forventes. Atlantis OD har en ret god effekt imod enårig rapgræs allerede fra lave doseringer. I rug anvendes max. 0,45 l Atlantis OD pr. ha. I vinterbyg kan ingen af midlerne anvendes.

Er problemet en stor bestand af alm. eller italiensk rajgræs, som man erfaringsmæssigt ved er vanskelig at bekæmpe med kemi, så anbefaler vi i hvede en tidlig kørsel med fuld dosis Cossack OD 0,93 l + 0,5 l Renol pr ha. Fuld dosis Cossack OD må ligeledes forventes at have en høj effekt på enårig rapgræs og det meste bredbladede ukrudt, så her afventes yderligere opfølgning i maj måned for at se, om der f.eks. er nyfremspiring af burresnerre.

Er problemet væselhale i hvede er en blanding af Atlantis OD og Broadway stærkeste løsning, såfremt der ikke er anvendt Atlantis OD i efteråret. Ellers bruges fuld dosis Broadway. Væselhale især har tynde runde blade, så sprøjteteknikken er afgørende. Der er gode erfaringer med de dobbeltviftede dyser, som mange har til 90% afdriftsreduktion f.eks. MD Duo eller Lechler IDKT-dyser. Her bør dog anvendes et tryk på min. 3 bar på 025-dysen og min. 200 l vand pr. ha for at udnytte den gode dråbefordeling, som denne dysetype faktisk kan lave. Ligger man mellem 3 og 4 bar og kører 6-7 km/t, får man også gevinsten af at ramme ukrudtet fra to vinkler. Der vil dog stadig ikke være tale om en forstøvning, der er så fin, som vi kender det fra en gammeldags dyse, hvor man ved et tryk på 3-4 bar har en stor andel af meget små dråber, som har tendens til at drive væk.

Der er de sidste par år lavet nogle spændende forsøg med tilsætning af 30 l flydende gødning til sprøjtning med Atlantis OD + Broadway og Cossack OD. Disse forsøg har givet en effektforøgelse på mellem 10 og 20 % på ager-rævehale og væselhale. Teorien er, at den flydende gødning ’blæser’ vokslaget af planterne og derved øger optaget af ukrudtsmiddel. Der er i forsøgene ikke set nævneværdig afgrødeskade, men man ved fra tidligere, at svidninger på hveden kan forekomme, når der tilsættes flydende gødning.

Den mest ømfindtlige vintersædsart er vinterbyg. Den tåler meget dårligt græsmidlerne i foråret. Her tilstræbes en tidlig kørsel med 0,05 l Hussar Plus OD + 0,5 l Renol pr. ha. Det er den højest tilladte dosering i vinterbyg. Der kan forventes en rimelig effekt på vindaks og en moderat effekt på rajgræs. Har man tidligere haft svært ved at bekæmpe rajgræs i marken med Hussar, så forvent lav effekt ved denne dosis. Vil man supplere denne behandling for at lukke for tokimbladet ukrudt, så tilsættes 0,25 l Zypar pr. ha.

Til hvede- og rugmarker med et lavt tryk af rajgræs og vindaks vælges en løsning med enten ren Hussar Plus OD eller Broadway. Broadway har god effekt på vindaks fra 110 g pr. ha og Hussar Plus OD fra 0,07 l pr. ha. Er der en moderat ukrudtsbestand af alm. eller italiensk rajgræs vælges en løsning med et af de to midler i højere dosis. F.eks. 180 g Broadway eller 0,14 l Hussar plus OD pr. ha. Denne behandling udføres i midten af april, når middeltemperaturen er over 10 grader, og der er udsigt til en lun periode med god vækst.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve