Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps forår 2018

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps forår 2018

Rapsavlere skal i år gøre en ekstraordinær indsats, så fund af clopyralid, der er aktivstoffet i bl.a. Matrigon, undgås i honning. Gør vi ingenting, vil det få konsekvenser for de ukrudtsmidler, vi har til rådighed i foråret og for landbrugets omdømme i medierne.

Som følge af fundene af clopyralid i honning kører Landbrugsstyrelsen en skærpet kontrol med overholdelse af sprøjtefristen. Alle nye dunke har fået en ekstra etikette på låget, for af gøre opmærksom på behandlingsfristen, som for Matrigon er senest st. 55. Det betyder, at det er for sent at sprøjte, når de første blomsterknopper er synligt gule, som de er på fotoet.

Raps næsten i blomst

Når foråret forhåbentlig snart får fat, vil det gå stærkt i vinterrapsen. Bekæmp derfor kamille og andet ukrudt tidligst mulig, så risiko for rester af clopyralid i honning kan undgås. Clopyralid er systemisk og således bevægelig i planternes saftstrøm. Det formodes, at koncentrationen i pollen og nektar vil være stigende jo senere sprøjtetidspunktet er.

Forsøg så vidt muligt at anvende Galera i stedet for Matrigon, hvor der er behov for at bekæmpe kamille og andet i vinterraps om foråret. Der er clopyralid i begge produkter, men afstanden mellem sprøjtning og blomstring, vil blive noget længere ved anvendelse af Galera da den kan udbringes allerede fra 8 grader, Matrigon virker først fra 15 grader.

Rapsavlere skal i år gøre en ekstraordinær indsats, så fund af clopyralid, der er aktivstoffet i bl.a. Matrigon, undgås i honning. Gør vi ingenting, vil det få konsekvenser for de ukrudtsmidler, vi har til rådighed i foråret og for landbrugets omdømme i medierne.

Da Galera kom frem, blev der set en række skader på rapsen. Risikoen for skader er lille, hvis Galera anvendes efter vejledningen. Det betyder, at Galera skal anvendes senest i st. 50, og at afgrøden må ikke være stresset af næringsstofmangel, vandlidende jord, skadedyr, nattefrost mv. Galera har i forhold til Matrigon 72 SG en bedre og mere sikker effekt mod kamille. Husk at Galera ikke kan anvendes i sorterne Mendel og Quartz samt i vinterraps til fremavl.

Der må i de fleste tilfælde godt stå lidt kamiller hist og pist, uden at det betyder noget for rapsen. Står afgrøden tyndt og er længe om at lukke til i foråret, vil risikoen for, at ukrudtet breder sig være større. Vurdér derfor nøje behovet for bekæmpelse. Kan sprøjtning helt undværes, eller er det tilstrækkeligt med en plet- eller randsprøjtning? Heldigvis har rigtig mange landmænd valgt at bruge det nye ukrudtsmiddel Belkar i efteråret, som nogen effekt på kamiller. Dog er særlig skivekamiller svære at bekæmpe med Belkar, men denne art er heldigvis ikke nær så aggressiv og bliver sjældent et problem i rapsmarken. Bekæmpelse udløses i en normal udviklet rapsmark, ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. m2.

Vis hensyn og hold afstand til bistader

Vi kender endnu ikke den præcise spredningsvej for clopyralid til honning, men det er godt landmandskab at holde nærområdet omkring bistaderne fri for clopyralid og andre plantebeskyttelsesmidler.

Nyt middel på vej

I foråret tester Centrovice et nyt middel, som Dow-agrosciences håber at lancere til 2019. Produktet indeholder 2 aktivstoffer, der vil give en bredere forårsløsning, end dem vi kender fra Galera og Matrigon. Så næste år håber vi at kunne bringe jer vores erfaringer fra praksis.

Skadetærskel og dosering

Tabel 1. viser effektprofiler for Galera ved tre forskellige doser og for Matrigon i fuld dosis. Galera har i modsætning til Matrigon en god effekt mod burresnerre. Burresnerre er en meget konkurrencedygtig ukrudtsart, som bør bekæmpes, hvor den optræder i større bestande, og hvor rapsen er åben. Hvis der er mange burresnerre, anbefales den højeste dosis på 0,3 l Galera + 0,3 l PG 26N pr. ha. Ved bekæmpelse af kamille vil en dosis på 0,2-0,25 l Galera pr. ha oftest være tilstrækkelig.

Galera og Matrigon tabel

Blandinger

Galera kan ifølge etiketten ikke blandes med herbicider, fungicider, insekticider, mikronæringsstoffer eller flydende gødning. Dog kan den blandes med Agil 100 EC ifølge Adama.

Matrigon 72 SG kan ifølge etiketten ikke blandes med mikronæringsstoffer. Erfaringsvis giver blanding ikke problemer med udfældning, men blanding sker på eget ansvar. Når generelle forholdsregler følges, er Matrigon blandbart med Caryx, Agil 100 EC, Focus Ultra, samt alle relevante skadedyrsmidler. Sørg for god omrøring og undlad at lade sprøjtevæsken stå i længere tid uden omrøring.

Sprøjteteknik

Kør med moderat hastighed, stor vandmængde dvs. over 150 l pr. ha og grov dråbestørrelse for at sikre, at sprøjtevæsken kommer ned til ukrudtet, hvis rapsen dækker over det. Ukrudtet har om foråret en størrelse, så der kan bruges afdriftsreducerende kompakte luftinjektionsdyser eller tilsvarende dyser med grov forstøvning. Ved at vælge grov forstøvning bliver der flere sprøjtetimer på de få dage, hvor temperaturen er optimal.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve