Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

Planlæg din ukrudtsbekæmpelse før såning af vinterrapsen og gør det med udgangspunkt i dit kendskab til de enkelte markers ukrudtsflora. Her kan notater fra tidligere år i Farm Tracking eller andet sted være en stor hjælp.

Strategi og muligheder

De mest betydende ukrudtsarter i vinterraps er burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, storkenæb og valmue samt spildkorn og græsser.

Det er allerede før såning, at du skal træffe en beslutning, om der skal satses på en behandling med Command CS lige efter såning eller Belkar, når ukrudtet spirer frem. Det kan også være en kombination af begge.

Efter Belkar blev introduceret er Clomazon-midlerne faldet i pris og koster nu ca. 800,- kr. pr. l imod de tidligere 1.200,- kr. Hvis du har store problemer med enårig-rapgræs og fuglegræs på arealet, er det relevant at køre 0,20 l Command CS ud pr. ha efter såning og følge op med Belkar. Eller du kan køre med Kerb 400 SC, der har effekt på en række græsser og spildkorn.

Stomp CS er ikke længere så interessant at blande sammen med Command CS efter en afgiftsforhøjelse. Midlet har primær effekt på valmuer, der kan bekæmpes med 0,25 l Belkar pr. ha. Hvis du har Stomp på lager, bør du overveje at bruge det i afgrøder, hvor det giver mere værdi.

Tabel ukrudtsmidler

Effekt af ukrudtsmidler i vinterraps.

De første erfaringer med Belkar 2017-2018

Vores første sæson med Belkar har generelt vist en tilfredsstillende bekæmpelse trods et udfordrende efterår. Alle, der kørte med minimum 0,40 l pr. ha., har overvejende været tilfredse med resultatet. Belkar kvitterer effektmæssigt positivt for gode vækstbetingelser på sprøjtetidspunktet, og hvor der har været svigtende effekt, har dette kunnet tilskrives en dårligt etableret afgrøde og/eller de kølige og våde forhold, der var fremherskende i efteråret 2017.

De landmænd, som havde tænkt en splitbehandling, nåede aldrig ud med anden omgang, og det krævede en opfølgning mod kamille i foråret mange steder.

Effekten af Belkar mod vanskeligere bekæmpelige ukrudtsarter som f.eks. kamille kræver, at afgrøden ’hjælper til’, hvis ikke det skal være nødvendigt at supplere med Matrigon eller andre midler i foråret. Men hvis rapsen er veletableret, og der er anvendt mindst 0,4 l Belkar pr. ha, så har overlevende kamilleplanter de fleste steder holdt sig i bunden af afgrøden.

Belkar er godkendt til enkelt eller splitbehandling

Når rapsen har 3-4 blade, må der anvendes 0,25 l pr. ha og fra rapsens 6 bladstadie 0,5 l pr. ha. Forsøg har vist en lidt bedre effekt mod kamille, storkenæb og hyrdetaske ved splitbehandling med 2 x 0,25 l pr. ha i forhold til 0,5 l pr. ha. Forklaringen er dels, at der sprøjtes mere optimalt i forhold til ukrudtets størrelse, og dels at ikke mindst storkenæb spirer frem over en lang periode.

Belkar kan fortsat kun blandes med skadedyrsmidler. Og deles behandlingen vil der med fordel kunne tages et skadedyrsmiddel med mod rapsjordloppens larve 2-3 uger efter første behandling, hvis det bliver aktuelt. Vælges der en enkelt ukrudtsbehandling, kan der køres omkring primo oktober med 0,4-0,5 l Belkar pr. ha , så kan rapsjordloppens larve bekæmpes samtidig, og det er en af de vigtigste behandlinger i vinterrapsen! Bekæmpelsestidspunktet mod rapsjordloppens larve er ret fleksibelt og kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet til medio oktober. Se mere i artiklen ‘Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps’.

Spildkorn og græsser

Hvis afgrøden er trængt, bør spildkorn og græsser bør bekæmpes allerede i september, når de har 2-3 blade. Det er ofte tilfældet ved pløjefri dyrkning/grubbesåning. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode. I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der hen i oktober, hvor græs og spildkorn er større – og vejret mindre optimalt – fås en langsommere virkning. Gold og blød hejre, alm. rapgræs og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil 100 EC eller Focus Ultra. Det samme gælder agerrævehale og rajgræs, hvis de ikke har udviklet resistens mod midlerne. Logaritmeforsøg og praksis viser, at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 forhold mellem Agil og Focus Ultra. Focus Ultra er lidt bedre mod rajgræs.

Anvendelse af Kerb

SEGES har i 2018 ikke søgt om dispensation til at anvende Kerb 400 SC i vinterraps. Det skyldes, at firmaet forventer få en regulær godkendelse af Kerb 400 SC i vinterraps på vilkår, som ligner vilkårene for de tidligere års dispensationer. Det er alene godkendelse af etiketten, som udestår.

Tabel ukrudststrategier

Eksempler på ukrudtsløsninger.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve