Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Typer af efterafgrøder

Typer af efterafgrøder

Det bliver ikke mindre kompliceret med efterafgrøder fremadrettet. Desværre er reglerne endnu ikke helt klar, så der vil kunne komme ændringer.

Men vi ved, at vi til dette efterår skal vi regne med ikke mindre end 5 forskellige slags efterafgrøder:

  • Pligtige efterafgrøder
  • Husdyr efterafgrøder
  • MFO- efterafgrøder
  • Frivillige målrettede efterafgrøder
  • Obligatoriske målrettede efterafgrøder

Sammenhængen mellem de forskellige typer ses af nedenstående skema. Pligtige og husdyrefterafgrøder følger samme regelsæt og kan i marken begge opfyldes på samme arealer som MFO-efterafgrøder.

Sammenhæng mellem efterafgrødeordninger

* Alternativerne til MFO-efterafgrøder/-græsudlæg er: MFO-markbræmmer, GLM-elementer, MFO-brak og MFO-lavskov. ** Dog mulighed for kvotereduktion *** Alternativerne til pligtige og husdyrefterafgrøder er: mellemafgrøder, flerårige energiafgrøder, braklagte arealer, braklagte arealer langs vandløb og søer, tidlig såning af vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale), separering af fiberfraktion af husdyrgødning samt nedsat kvælstofkvote.

 

De forskellige typer af efterafgrøde er pålagt forskellige regler, som du kan få et overblik over i nedenstående figur.

Regler for efterafgrøder

Pligtige efterafgrøder

Hvis du dyrker mere end 10 ha med korn og raps, så er der krav om, at du skal udlægge pligtige efterafgrøder. Græs i omdrift, brak og frøgræs tæller ikke med i efterafgrødegrundarealet.

Kravet til de pligtige efterafgrøder er 10 %, hvis du har udbragt under 80 kg N pr. ha i organisk gødning i 2016/17, og 14 %, hvis du har udbragt mere.

De pligtige efterafgrøder kan opspares og gemmes et ubegrænset antal år. De kan overføres mellem ejendomme, og så kan de kan erstattes af et kvotetræk.

Pligtige efterafgrøder, der udlægges i efteråret 2018, hører til plan 2018/19.

MFO-efterafgrøder

For at modtage støtte til jorden, så skal bl.a. de grønne krav opfyldes. De grønne krav foreskriver bl.a. 2 eller 3 afgrøder, og som det skal handle om her, 5 % af omdriftsarealet med Miljøfokusområder (MFO), hvis du har mere end 15 ha i omdrift.

MFO kan opfyldes af:

  • Brak (1 ha = 1 ha MFO)
  • GLM-landskabselementer som små søer og fortidsminder (1 ha = 1 ha MFO)
  • Lavskov (1 ha = 0,3 ha MFO)
  • Efterafgrøder i blanding af mindst 2 arter (1 ha = 0,3 ha MFO)
  • Græs/kløvergræsudlæg udlagt i en hovedafgrøde (1 ha = 0,3 ha MFO)

Du vælger selv, hvordan du vil opfylde MFO ud fra ovenstående liste. Hvis kravet til MFO skal opfyldes udelukkende med efterafgrøder svarer det til, at der skal udlægges efterafgrøder i 16,67 % af omdriftsarealet, da 1 ha efterafgrøde kun svarer til 0,3 ha MFO.

De MFO-efterafgrøder, du udlægger i efteråret 2018, dækker dit krav i markplan 2017/18, og de kan ikke opspares. MFO-efterafgrøder kan heller ikke overføres mellem ejendomme. Det vil sige, at du skal dyrke din MFO-efterafgrøder selv. MFO-efterafgrøder kan ikke opspares, så de skal dyrkes hvert år.

Hvis du har fået udarbejdet dit Fællesskema 2018 hos os, så har vi i følgebrevet skrevet, hvordan du overholder MFO-kravet.

Husdyr efterafgrøder

Kravet om husdyr efterafgrøder blev indført allerede sidste efterår, som erstatning for vilkår i marken i husdyrgodkendelserne. Kravet gælder for alle bedrifter, der udbringer mere end 30 kg N pr. ha i husdyrgødning. Mellem 30 og 80 kg N pr. ha er kravet halveret, mens det er fuldt over 80 kg N pr. ha. Områderne, hvor disse krav er gældende, bliver udvidet til det kommende efterår, som det fremgår af kortet.

Husdyrefterafgrødekort

Der gælder de samme regler for husdyrefterafgrøderne som for de pligtige.

 

Frivillige målrettede efterafgrøder

Du havde mulighed for at tilmelde frivillige målrettede efterafgrøder på markniveau i Fællesskemaet. Hvis du har tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder, så kan de kun flyttes til en anden mark indenfor samme vandopland, som de er tilmeldt.

Kravet til plantedække følger reglerne for pligtige efterafgrøder.

Obligatoriske målrettede efterafgrøder

Der er netop kommet besked om, at der på Fyn er nogle områder, hvor der ikke er tilmeldt nok frivillige målrettede efterafgrøder. Derfor skal du, hvis du ikke har søgt om frivillige målrettede efterafgrøder, udlægge flere efterafgrøder uden at få betaling for det. På nedenstående kort kan du se en skitse af, hvor der skal udlægges flere efterafgrøder.

I IMK på TastSelv kan du finde ud af om du er pålagt ekstra efterafgrøder. Vi hjælper gerne med det.

Kort obligatoriske efterafgrøder

Manglende opfyldelse af pligtige eller målrettede efterafgrøder

Hvis du mangler at udlægge pligtige efterafgrøder eller målrettede efterafgrøder, så vil du få et kvotetræk i 2018/19. Hvor stort det er, afhænger af hvor meget organisk gødning du har udbragt i 2016/17.

Kvotetræk

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve