Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Tjek dit kemilager – mange midler er på vej ud

Tjek dit kemilager – mange midler er på vej ud

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Som altid anbefaler vi, at du gennemgår dit kemilager et par gange om året for at sikre dig, at der ikke står ulovlige midler. Bøden starter ved  kr. 5.000 pr. dunk, lige meget om dunken er fuld eller der kun er en sjat tilbage.

I år er der ekstra mange midler, som har en begrænset anvendelsestid tilbage, hvilket du også bør være opmærksom på, når du handler kemi.

Af forskellige årsager skifter rigtig mange produkter for tiden ejere. En række af produkterne kommer dog på markedet med et nyt reg. nr. og samtidig afmeldes det gamle produkt. For en række af produkterne, men ikke alle, gælder det, at en eventuel godkendelse til ”mindre anvendelse” også er overført til det nye middel og her er det skrevet direkte på etiketten.

En række midler fra Du Pont udgår

I forbindelse med FMC/Cheminovas overtagelse af en række plantebeskyttelsesmidler, som tidligere hørte under Du Pont, bliver godkendelsen af disse midler nu overført til Cheminova. Det betyder bl.a. følgende:

Alle midlerne forbliver ved overførslen identiske med de hidtil kendte produkter, og godkendelsesområderne vil være de samme.

På grund af overførslen får midlerne lidt ændrede navne og nye registreringsnumre.

Alle Du Pont-produkterne får en afviklingsperiode på 18 måneder fra overførselsdatoen.

Der skal godkendes nye etiketter for alle de fortsættende produkter. Der er endnu ikke godkendt nogen af disse, og de nye produkter er først endeligt godkendt, når etiketterne godkendes. Produkterne, som er omfattet, fremgår af nedenstående tabel.

 

Den venstre kolonne med reg. nr. 3-xxx er de gamle Du Pont midler. For Harmony SX gælder det, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud fra 1. januar 2020, da midlet først er afmeldt pr. 1. juli 2018. De øvrige produkter er afmeldt pr. 1. juni 2018 og må derfor sælges indtil 1. december 2018. Fra 1. december 2019 er de omfattet af anvendelses- og opbevaringsforbud.

Som nævnt må produkterne, som er afmeldt, fortsat sælges i en periode. Det anbefales ikke at købe mere produkt, end man med sikkerhed kan opbruge i vækstsæsonen 2019, da overskydende produkt ellers skal bortskaffes.

I takt med at de nye Cheminova-godkendte produkter får godkendt etiketterne, vil disse erstatte de gamle i markedet. FMC oplyser dog, at der senere vil ske endnu en overførsel af alle Cheminova-produkter til FMC-regi i løbet af en endnu ikke endeligt fastsat periode. Dette betyder, at midlerne vil skulle ændre navn og reg.nr. igen, og at midlerne nævnt i højre kolonne i tabellen også på sigt vil blive forbudte. Derfor skal det anbefales, at man indtil overførslen til FMC er endeligt afsluttet, ikke disponerer større mængder, end der kan bruges på 1 eller maks. 2 vækstsæsoner.

Middeldatabasen er opdateret med oplysninger om de nævnte produkter, og KemiTjek App’en og Positivlisten vil vise korrekte datoer for forbud.

Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt

Adama har afmeldt Orius 200 EW, fordi produktet er blevet overført til Nufarm. Hos Nufarm har produktet fået nyt registreringsnummer og hedder nu Orius Max 200 EW.

Orius 200 EW må anvendes og opbevares indtil 11. august 2020.

Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019 

Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes.

Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve