Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Tips og tricks til den højeste nettoafregning af korn og raps

Tips og tricks til den højeste nettoafregning af korn og raps

Høsten nærmer sig, og der skal træffes beslutning om salg af afgrøderne.

Fokusér på nettoprisen – altså hvad der er tilbage til dig, når alle fradrag er betalt.

Hvis du kan oplagre dine afgrøder, er det nemmere at aftale den rigtige nettopris inden levering.

Hvis du ikke kan oplagre dine afgrøder, er det ekstra vigtigt at sætte sig grundigt ind i grovvarens afregningsbetingelser allerede nu. Desværre har firmaerne endnu ikke offentliggjort deres afregningsbetingelser for høsten 2018, så du må tage udgangspunkt i afregningsbetingelserne for 2017 og spørge ind til eventuelle ændringer til 2018.

Vi hjælper gerne med at gennemgå handelsbetingelserne inden høsten leveres.

 

Tips og tricks

 1. Hvis du kun kan opbevare en del af din avl – så opbevar kvalitetskorn fx maltbyg, vårhvede og kikshvede med højt proteinindhold.
 2. Forbered dig på salg af afgrøden
  1. Overvej salg til naboen – vi har standardformularer liggende til handel mellem naboer.
  2. Kontakt flere købere – husk også de mindre aktører.
  3. Sæt dig grundigt ind i afregningsbetingelserne – tjek ”Prisberegner” på Agromarkets.dk (kræver abonnement), eller lad os tjekke prisen for dig.
  4. Aftal afregningsbetingelserne før høst/levering og husk at grovvarens afregningsbetingelser kan forhandles fx tørrings- og analyseomkostninger.
  5. Tænk altid på nettoprisen – dvs prisen efter diverse fradrag.
 3. Ved kontraktavl på korn skal der altid aftales en alternativ pris på foderkorn, såfremt kvalitetskravene ikke kan holdes. Har du fx oplagret maltbyg, bør du ligeledes få tilføjet følgende til kontrakten: ”Hvis afskallede/bugsprængte kerner overstiger max – så kan der afsættes til anden side.”
 4. Udtag parallelprøver og lav reklamation. hvis analyseresultat ikke er, som du forventer.
 5. Tjek din afregning efter høst/levering – der kan være fejl eller aftalte rabatter kan være glemt. Vi tjekker den gerne for dig.

Særlige forhold ved høst 2018

 1. Der er isået vårbyg i flere hvedemarker. Flere firmaer trækker et beløb fx 10 kr. pr. hkg ved levering af blandkorn. Nogle firmaer har andre vilkår, hvor der fx opkræves et håndteringsgebyr på 2 kr. pr. hkg, og prisen fastsættes efter andelen af iblandet vårbyg. En anden mulighed er at sælge direkte til naboen. Men sørg for at lave bunkerne med blandkorn så små som muligt.
 2. Tørken kan betyde, at der kommer mange grønskud i vårbyg, og at proteinprocenten bliver til den høje side. Det kan således være vanskeligt at lave en ordentlig kvalitet maltbyg.
 3. Ligeledes i foderkorn kan tørken betyde et mindre udbytte og en højere proteinprocent – så sørg for gode tillæg her.

Særligt vedrørende raps

Husk at tænke nettopris – vær opmærksom på at nogle firmaer afregner på basis af 100 % rent frø, andre på basis af 98 % rent frø. Denne forskel kan snildt betyde 250 kr. pr. ha, hvis bruttoprisen er den samme.

Analyseomkostninger er typisk omkring 300 kr. pr. læs, så det betyder rigtig meget, om læsset er på 10 ton eller 30 ton. Kører du selv rapsen til grovvaren, kan du måske aftale, at der tages vandprocent for hvert læs, men kun analyse for hvert femte læs.

Særligt vedrørende kvalitetskorn

Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i betingelserne. Fx er basisbetingelserne for kikshvede 14,5 procent vand og 11 procent protein. Kravene er skærpede i forhold til foderkorn og tørringstakster, og analyseomkostninger er højere end for foderkorn. Den potentielle gevinst på fx 5 kr. pr. hkg kan hurtigt være spist op af omkostninger.

Særligt vedrørende foderkorn

Vær opmærksom på at få aftalt et tillæg for protein. En procent protein mere i kornet har en værdi på ca. 3,50 kr. pr. hkg, når det anvendes til svinefoder. Nogle firmaer fx DLG havde i 2017 en model for tillæg på 1-2 kr. ved øget proteinindhold. Det forlyder, at DLG vil anvende samme model i år. Danish Agro havde i 2017 et tilbud om at levere kikshvede ved højt proteinindhold. Men vær opmærksom på de skærpede krav her.

Sidste år lancerede flere grovvarer en såkaldt forsikringsmodel. Fx aftalte man et fast fradrag på 6 kr. pr. hkg korn, og så måtte man levere korn med max 18% vand og 2 % urenheder. Men man skal være opmærksom på, at aftalen som udgangspunkt dækker ALT korn på ejendommen. Det betyder, at hvis bare et læs overstiger det aftalte, bortfalder aftalen, og der beregnes efter de almindelige takster. Så det er et sats, om det er en god forretning for dig. Det er meget bedre at aftale rabatter på fx tørring.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve