Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Tips til registreringer i marken

Tips til registreringer i marken

Af Kirsten Larsen (kil@centrovice.dk).

Registreringer i marken giver værdifuld viden for at kunne forbedre indsatsen i marken og for at kunne optimere hele markbruget. I vækstsæsonen noterer du alle handlinger i marken og gerne med bemærkninger til, hvordan forholdene var, og hvor godt de enkelte behandlinger virkede. Efter høst er du klar til at evaluere sæsonen og forholde dig til, om noget kunne have været gjort anderledes for at opnå et endnu bedre resultat i marken.

Notater kan for eksempel laves i MarkOnline, Farmtracking eller på papir.

Hvad skal registreres i marken?

Det er lovpligtigt at føre en sprøjtejournal, men du bør registrere alle handlinger i marken. Start eventuelt med såning, gødskning og plantebeskyttelse. Forhold omkring jordbearbejdning og høst kan tages i næste omgang.

Hvis du samtidig sætter aktuelle priser på behandlingerne, kan du beregne et dækningsbidrag i marken straks efter høst, når du kender udbytter og afregningspriser.

Ved såning

Her noterer du sådato, udsædsmængde og pris. Som bemærkning noterer du forholdene omkring såning, for eksempel ”perfekt såbed”, ”lidt vådt i lavning”, og du noterer det ønskede plantetal for eksempel ”250 planter pr. m2 ved 90% markspiring” i vårbyg.

Efter fremspiring kan du tælle det opnåede plantetal, og så du kan se, om du har opnået det ønskede. Hvis ikke, må du i gang med at finde en forklaring. Måske var markspiringen ikke som forventet – eller udsædsmængden har ikke været korrekt. Dette noterer du ligeledes som bemærkning – og du er opmærksom på det til næste år.

Ved gødskning

For handelsgødning noterer du dato, mængde og pris. Som bemærkning kan du notere vejrforholdene omkring gødskningen for eksempel ” let regn efterfølgende”.

For gylle noterer du dato og mængde. Som bemærkning noterer du vejrforholdene ved udbringning for eksempel ”overskyet”, ”sol og blæst”. Herved kan du vurdere den aktuelle udnyttelsesprocent. Du kan også beregne den aktuelle udnyttelsesprocent på www.gylleeffekt-dlbr.dk og skrive den som bemærkning. Herved ved du ret præcist, hvor meget kvælstof den enkelte mark har fået. Det kræver naturligvis, at du også har fået analyseret indholdet af kvælstof i gyllen.

Ved plantebeskyttelse

Her noterer du dato, middel, mængde og pris. Som bemærkning noterer du forholdene omkring sprøjtning for eksempel ”200 l vand og morgensprøjtning”, ”ital. rajgræs 20 cm høje”.

Efter for eksempel 14 dage går du ud i marken igen og vurderer effekten af sprøjtningen, for eksempel ”fuld effekt, dosis kan måske reduceres”, ”ital. rajgræs kun delvist bekæmpet, sprøjtet for sent”.

Evaluering

Alle disse notater er guld værd, når du skal evaluere sæsonen efter høst, og udpege de områder, du skal være opmærksom på næste år. Vejr og udefrakommende forhold betyder naturligvis en del, men gør dig selv den tjeneste efter høst at kigge lidt indad, og se om du selv kan forbedre noget. Alt sammen til gavn for bundlinjen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve