Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse ved blomstring i vinterrapsen

Svampebekæmpelse ved blomstring i vinterrapsen

Svampebekæmpelse i blomstringsfasen (st. 65), må fortsat betragtes som en forsikringssprøjtning, da vi ikke har nogle hjælpemidler til at afgøre behovet for bekæmpelse imod knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel.

Knoldbægersvamp er stadig den vigtigste svampesygdom, men tidlig angreb af lys bladplet styrer middelvalget. Orius 200 EW, Folicur Xpert, Prosaro EC 250 og Propulse SE 250 er bedste midler mod lys bladplet og har samtidigt god effekt på øvrige sygdomme i rapsen.

Tabel 1

Hvornår er risiko for svampene størst – specielt knoldbægersvamp.

Både knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp og lys bladplet fremmes af nedbør. Skulpesvamp og gråskimmel er i modsætning til knoldbægersvamp ikke afhængig af sædskiftet og blomstringens varighed. Skulpesvamp trives bedst ved høje temperaturer (17-25 °C), og gråskimmel er en svamp, som især angriber svækkede planter eller plantedele.

Knoldbægersvamp fremmes af hyppig rapsdyrkning og kan overleve op til 8-10 år i jorden. Ved angreb af knoldbægersvamp er det en god ide at notere dette, da risikoen for evt. angreb er større, når der igen dyrkes raps i marken. Det bedste bekæmpelsestidspunkt mod knoldbægersvamp er oftest i st. 65. St. 65 er tidligere end de fleste tror. På dette tidspunkt ser marken ret gul ud på afstand, men kigger man på planterne, er kun 50-60 % af blomsterne på hovedskuddene åbne.

Billede stadie 65 vinterraps

Vinterraps i st. 65 fuld blomst.

De senere års mange landsforsøg med svampesprøjtning i vinterraps under blomstring har ca. 80 % af forsøgene været rentable ved en rapspris på 270 kr. pr. hkg, hvis man ikke medregner køreskade. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte har været 3,0 hkg pr. ha. Køreskaden i vinterraps ved blomstring er afhængig af bombredden, som det ses af tabellen nedenfor.

Bombredde
Køreskade i vinterraps ved kørsel på forskellige tidspunkter og med forskellige bombredder og et udbytteniveau på 4500 kg pr. ha. Opgørelsen er af ældre dato, derfor er større bombredder ikke medtaget. Selvkørende sprøjter har ofte en frihøjde, så der reelt ingen køreskade er.

 Middelvalg og løsningsforslag til svampesprøjtning i vinterraps

Nedenstående tabel er en oversigt over godkendte midler til svampesprøjtning i vinterraps. Effekter på sygdomme, er baseret på udenlandske data. Med de tidlige angreb af lys bladplet bør middelvalget tilpasses denne sygdom.

Tabel 3

Effekt af godkendte svampemidler i raps.

1 eller 2 behandlinger?

De senere år har det været diskuteret, om det ved svampesprøjtning under blomstring i raps er en fordel at udføre to behandlinger. Effekten af en svampesprøjtning holder kun ca. 2 uger. Smitte med knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, og der ligger kronblade på løvbladene i ca. 4 uger. For at få lang nok virkningstid, kan der derfor være behov for 2 sprøjtninger.

Der er de senere år udført landsforsøg med to behandlinger under blomstring contra en enkelt behandling i st. 65. Kun i få forsøg, hvor der har været et meget højt smittetryk af knoldbægersvamp, er der opnået et højere nettomerudbytte ved at udføre to behandlinger under blomstring. Kun hvis det fortsat er helt usædvanlig fugtigt, og man har haft hyppig raps i sædskiftet, kan der være behov for en supplerende behandling. Ved delt behandling anvendes 70 % af normaldosis i st. 65 og 50 % af normaldosis ved den supplerende behandling.

Løsningsforslag

Der er mange jævnbyrdige løsninger. Midlerne Pictor Active (Cantus + Comet Pro) og Amistar Gold (Amistar + difenoconazol) er nye til denne sæson, ligesom Propulse SE 250 (fluopyram + Proline) også er relativ ny i raps. I forsøgene har nettomerudbytterne med de tre midler ligget på niveau med Amistar + Orius 200 EW. De nye midler kan i princippet også anvendes i blandinger med nogle af de øvrige midler. F.eks. kan Amistar Gold anvendes i stedet for at blande med Amistar/Mirador 250 SC, og Propulse SE 250 kan blandes med Amistar/Mirador 250 SC/Amistar Gold i forskelligt blandingsforhold, men der er først iværksat landsforsøg hermed i år.

Sats på en enkelt behandling

Vi anbefaler en løsning med 0,45 l Orius 200 EW + 0,35 l Amistar/Aproach. Dette er fortsat den bedste løsning til prisen (ca. 179 kr./ha), eller 0,35 l Folicur Xpert + 0,35 l Amistar/Aproach. (205,- kr./ha).

De nye nævnte midler er for dyre i forhold til merudbyttet.

Er der lys bladplet vil løsningen være, 0,70 l Folicur Expert, 0,70 l Prosaro EC 250 eller 0,70 Propulse SE 250 pr. ha.

OBS Aproach er afmeldt og må lovlig anvendes til og med 01-12-2018, hvorefter det ikke må anvendes eller findes på ejendommen.

Sprøjteteknik

Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten, hvilket med konventionel sprøjteteknik betyder langsom kørsel og 200-250 l vand pr. ha. Anvend f.eks. 260 l vand pr. ha med en 03 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 3,5 atm. og 6 km/t. Ved sprøjtning ønskes både dækning af kronblade, som ikke er faldet af, og kronblade der ligger på løvbladene.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve