Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse og vækstregulering i vinterraps

Svampebekæmpelse og vækstregulering i vinterraps

I efteråret skal der tages stilling til behovet for at vækstregulere vinterrapsen, samt bekæmpelse af svampesygdomme.

Vækstregulering

Tidlig såning af vinterraps blev trods tørken en mulighed, efter der kom noget vand, og de tidligste marker blev sået omkring første august. Det betyder imidlertid ikke, at man skal haste ud og vækstregulere. Generelt anbefaler vi kun vækstregulering i meget kraftigt udviklede marker, og her specielt hvis plantetallet er højt. Vækstregulering i efteråret skal nemlig ses som en forsikring imod udvintring af kraftige og tætte rapsmarker.

Vækstregulering medfører, at vækstpunktet bliver holdt nede ved jordoverfladen, og dermed bliver det mindre udsat for frostskade. Vækstregulering er derfor først og fremmest aktuelt i tidligt såede marker og i marker med meget kraftig vækst. Foruden tidlig såning kan mildt vejr, god næringsstofforsyning og højt plantetal give en kraftig vækst.

Endnu en faktor i beslutningen om der skal vækstreguleres er sorten. Sorterne har forskellig væksthastighed i efteråret, og nogle sorter har lettere ved at holde vækstpunktet nede til vinteren. Generelt vil de sorter, vi anbefaler til tidlig såning, have den laveste væksthastighed i efteråret og et lavt siddende vækstpunkt til vinteren.

Både tyske og danske forsøg har igennem mange år ikke kunnet bekræfte en sammenhæng mellem udbytte og brugen af svampe og vækstreguleringsmidler. Der findes enkelte tyske forsøg fra tidligere år, hvor der er opnået større merudbytter for vækstregulering om efteråret, fordi vækstreguleringen her forbedrede overvintringen.

Hvis der er behov for at vækstregulere rapsen, så anbefaler vi at anvende Juventus 90. Juventus er ikke omfattet af triazolreglen, og så har den udover den vækstregulerende virkning en virkning på Phoma og lys bladplet. Caryx er heller ikke omfattet af triazolreglen, men midlet har kun en mindre effekt på svampe.

Orius 200 EW og dermed også midlerne FolicurXpert og Prosaro EC 250 har også en vækstregulerende effekt, men de er alle omfattet af triazol-reglen. Derfor vil vi gerne reservere dem til forårsanvendelse.

Graddagemodellen kan ikke bruges til vurdering af vækstreguleringsbehovet og er fortsat kun til at vurdere, hvor sent såningen kan gennemføres på forskellige lokaliteter.

Bekæmpelse af rodhalsråd

Rodhalsråd eller Phoma er let at kende. De hvide bladpletter med sorte frugtlegemer kan ikke forveksles med andre svampesygdomme.

Phoma beskåret

En målrettet bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma) anbefales kun ved kraftige angreb, hvor der er pletter på næsten alle blade. Bladangreb tillægges ikke udbyttemæssig betydning, men angrebet kan brede sig fra bladene via bladnerverne til rodhalsen med nødmodne eller væltede planter næste forår og sommer som resultat.

Svampen trives bedst i et fugtigt og mildt efterår. Under kølige betingelser vokser svampen ofte så langsomt, at bladene visner og falder af, før angrebet når rodhalsen.

Bekæmpelse udføres i 4-6 løvbladstadiet med 0,25 kg Cantus, 0,6 l Folicur Xpert, 0,75 l Orius eller 0,5 l Prosaro pr. ha. Hvis der samtidig er behov for vækstregulering, så kan der i stedet anvendes 0,5 l Juventus pr. ha.

Rodhalsråd kan ikke bekæmpes effektivt om foråret.

 

Lys bladplet

En bekæmpelse i efteråret anbefales normalt ikke i Danmark, men derimod i foråret ved konstateret angreb. I England udføres tit en bekæmpelse i november, men her er smittetrykket af lys bladplet også væsentlig højere end i Danmark.

Alle de midler, der er nævnt i tabellen, bortset fra Cantus og Caryx, har en relativ god effekt på lys bladplet. 0,4-0,5 l Caryx pr. ha har pga. det lave indhold af Juventus dog kun en sideeffekt mod lys bladplet. Ønskes effekt mod lys bladplet i efteråret, skal der således udføres en meget sen bekæmpelse i oktober-november. Som det fremgår af tabellen, må midlerne anvendes til og med 9-10 løvbladstadiet.

 

Middelvalg

 

Raps tabel

Oversigt over godkendte svampe & vækstreguleringsmidler til efterårsbrug i vinterraps.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve