Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps

Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps

Af Anders Sigersted (aos@centrovice.dk).

Sats på en kørsel i vækststadium 65 med f.eks. 0,45 l pr. ha Orius Max 200 EW + 0,35 l pr. ha Amistar.

Svampebekæmpelse i blomstringsfasen (st. 65), må fortsat betragtes som en forsikringssprøjtning, da vi ikke har nogle hjælpemidler til at afgøre behovet for bekæmpelse imod knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel. I nogle marker kan der samtidig være behov for at bekæmpe angreb af lys bladplet. Hvis dette er tilfældet, vælges løsninger, som har effekt mod lys bladplet.

Knoldbægersvamp er fortsat den vigtigste svampesygdom, men tidlige angreb af lys bladplet styrer middelvalget. Orius Max 200 EW, Folicur Xpert, Prosaro EC 250 og Propulse SE 250 er bedste midler mod lys bladplet og har samtidigt god effekt på øvrige sygdomme i rapsen.

Både knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp og lys bladplet fremmes af nedbør. Skulpesvamp og gråskimmel er i modsætning til knoldbægersvamp ikke afhængig af sædskiftet og blomstringens varighed. Skulpesvamp trives bedst ved høje temperaturer (17-25 grader), og gråskimmel er en svamp, som især angriber svækkede planter eller plantedele.

Knoldbægersvamp fremmes af hyppig rapsdyrkning og kan overleve op til 8-10 år i jorden. Ved angreb af knoldbægersvamp er det en god idé at notere dette, da risikoen for evt. angreb er større, når der igen dyrkes raps i marken.

Vækststadium 65 er tidligere end de fleste tror. På dette tidspunkt ser marken ret gul ud på afstand, men kigger man på planterne, er kun 50-60 % af blomsterne på hovedskuddene åbne.

Det bedste bekæmpelsestidspunkt mod knoldbægersvamp er i st. 65. Der opnås samtidig god effekt mod nye angreb af gråskimmel og en god sideeffekt mod skulpesvamp. Det bedste tidspunkt, at bekæmpe skulpesvamp, er egentlig ved afblomstring, men her er effekten mod de øvrige svampesygdomme ringere. Bekæmpelse i vækststadium 65 er derfor et godt ”kompromis”.

1 eller 2 behandlinger?

Hver år diskuteres det, om det er en fordel at dele svampesprøjtningen under blomstring i to. Det afhænger af blomstringens varighed, nedbør og sædskifte. Effekten af en svampesprøjtning holder i ca. 2 uger.

De nedfaldne kronblade, der ligger i bladhjørnerne, giver knoldbægersvampen den fugt, den behøver for at spire. Typisk ser man kronblade i bladhjørnerne over en ca. 4 ugers periode. For at virkningstiden rækker langt nok, kan der derfor være behov for 2 sprøjtninger.

Der er løbende udført landsforsøg med to behandlinger under blomstring contra en enkelt behandling i st. 65. Kun i få forsøg, hvor der har været meget højt smittetryk af knoldbægersvamp, er der opnået et højere nettomerudbytte ved to behandlinger. Sidste år var usædvanlig tørt med lave svampeangreb og her opnåede man ingen nettomerudbytte for 2 behandlinger.

Hvis det under blomstring er usædvanlig fugtigt, og man har dyrket hyppig raps i sædskiftet, kan der være behov for en supplerende behandling rettet mod knoldbægersvamp. Ved en delt behandling anvendes 70 % af normaldosis i st. 65 og 50 % af normaldosis ved den supplerende behandling.

Økonomien i svampebehandling inkl. køreskade

I de seneste års landsforsøg med svampesprøjtning i vinterraps under blomstring har ca. 75 % af forsøgene været rentable ved en rapspris på 280,- kr. pr. hkg, hvis man ikke medregner køreskade. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte har været 2,7 hkg pr. ha. Køreskaden i vinterraps ved blomstring afhænger af bombredden, som det ses af tabellen nedenfor.

Køreskade i vinterraps ved kørsel på forskellige tidspunkter og med forskellige bombredder og et udbytteniveau på 4.500 kg pr. ha. Opgørelsen er af ældre dato, derfor er større bombredder ikke medtaget. Selvkørende sprøjter har ofte en frihøjde, så der reelt ingen køreskade er.

Eksempel på økonomi ved én svampesprøjtning

Beregningen er foretaget ud fra ovenstående tal.

Indtægt: 2,7 hkg raps x 270 kr. pr. hkg = 729,- kr. pr. ha.

Udgift: Billigste pris for svampemiddel ca.180,- kr. pr. ha + køreskade ved 24 m 243,- kr. pr. ha + udbringningsomkostninger fra 80 kr. pr. ha ved egne maskiner, i alt = 503,- kr. pr. ha.

Netto overskud pr. ha. i dette eksempel = 226,- kr. pr. ha.

Middelvalg og løsningsforslag til svampesprøjtning i vinterraps

Effekt af udvalgte svampemidler i raps.

I nedenstående tabel ses en oversigt over godkendte midler til svampesprøjtning i vinterraps. Effekter på sygdomme, er hovedsalig baseret på udenlandske data. Har man tidlige angreb af lys bladplet, bør middelvalget tilpasses denne sygdom.

Løsningsforslag

Der er mange jævnbyrdige løsninger. Midlerne Pictor Active (Cantus + Comet Pro) og Amistar Gold (Amistar + difenoconazol) er de nyeste midler, ligesom Propulse (fluopyram + Proline) også er relativ ny i raps.

I forsøgene har nettomerudbytterne med de tre midler ligget på niveau med Amistar + Orius Max 200 EW. De nye midler kan i princippet også anvendes i blandinger med nogle af de øvrige midler. F.eks. kan Amistar Gold anvendes i stedet for at blande med Amistar, og Propulse kan blandes med Amistar/Amistar Gold i forskelligt blandingsforhold. Der kan være flere relevante blandinger og flere blandinger undersøges pt. i landsforsøgene.

Ikke alle midler er godkendt mod alle svampesygdomme. Det kan skyldes mindre god effekt eller mangel på forsøg med angreb, der kan belyse effekten.

Orius Max 200 EW er identisk med Orius 200 EW, men sidstnævnte middel er afmeldt. Orius 200 EW må anvendes og opbevares indtil 11. august 2020.

Vær opmærksom på triazolreglen, der  i raps begrænser brugen af midler med tebuconazol (Folicur Xpert, Mirador forte, Orius Max 200 EW, Prosaro) og difenoconazol (Amistar Gold). Husk også at medregne evt. forbrug af midler med tebuconazol i efteråret og husk, at efterårsanvendelse tæller hårdere end forårsanvendelse. Du kan se mere i vores ‘Aktuelle løsninger’.

Sats på en enkelt behandling

Vi anbefaler som udgangspunkt den billigste løsning med 0,45 l Orius + 0,35 l Amistar pr. ha eller 0,35 l Folicur Xpert + 0,35 l Amistar pr. ha. Disse midler er fortsat de bedste til prisen.

Som der ses i tabellen bliver nogle af de nye midler for dyre, set i forhold til forsøgsresultaterne.

Er der meget lys bladplet øges andelen Tebuconazol (Orius Max 200 EW).

Løsninger til svampesprøjtning i vinterraps ved fuld blomst. Vores foretrukne løsninger er markeret med fed.

Sprøjteteknik

Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten, hvilket med konventionel sprøjteteknik betyder langsom kørsel og 200-300 l vand pr. ha. Anvend f.eks. 260 l vand pr. ha med en 03 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 3,5 atm. og 6 km/t. eller 290 l vand med en 04 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 2,5 atm. og 6 km/t. Ved sprøjtning ønskes både dækning af kronblade, som ikke er faldet af, og kronblade der ligger på løvbladene.

Desværre ser vi hvert år sprøjteskader i rapsen, så husk at rengøre marksprøjten.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve