Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse i vintersæd tidligt på sæsonen

Svampebekæmpelse i vintersæd tidligt på sæsonen

Af Aksel Julius Nielsen (ajn@centrovice.dk).

Det var lige ved at blive rekord tidligt forår, men så blev det marts måned med nedbør, der udsatte det hele lidt. Dog ser vi en god, og i enkelte marker kraftig, vækst i vintersæden.

Med den tidlige vækst, skal der så tilsvarende startes tidligere op med bekæmpelse af svampe i kornet? Svampebekæmpelse anbefales først, når der dannes mere blivende blade, og det vurderes at kunne være aktuel i de længst udviklede marker med angreb over tærsklerne fra omkring medio april. Rug og vinterbyg er normalt tidligst i vækst efterfulgt af vinterhvede, men i år er nogle af de meget tidligt såede hvedemarker også langt fremme. Mange marker er nu i vækststadie 30 (begyndende strækning) hvor de længst udviklede marker er i st. 31 og under rigtige gode forhold på vej til st. 32.

Vi anbefaler at holde sig til bekæmpelsestærsklerne for sygdomme i korn.

I tabellen ses en oversigt over hvilke vækststadie, der tidligst udløses en bekæmpelse ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler.

Oversigt over vækststadier for tidligste svampebehandling i Planteværn Online.

Vinterrug

Meldug

Meldugbekæmpelse er kun aktuelt i meget veludviklede marker der er langt fremme. I modtagelige sorter som f.eks. KWS Binetto, KWS Bono, KWS Vinetto er skadetærsklen 25 %. I de delvis modtagelige sorter som f.eks. KWS Livado, KWS Serafino, SU Performer er skadetærsklen 50 %.

Skoldplet

Der sprøjtes kun ved 5-7 dage med over 1 mm nedbør indenfor 14 dage, og der samtidig er over 10 % angrebne planter.

Brunrust

Brunrust bekæmpelse vil kun være aktuelt i meget veludviklede marker,og når rusten er synlig på ny vækst.

Eksempler på brunrust modtagelige sorter: KWS Bono, KWS Binntto, KWS Livado, KWS Vinetto, SU Performer. Her er skadetærsklen 25 % angrebne planter.

Eksempler på ikke eller delvis brunrust modtagelige sort: KWS Serafino. Her er skadetærsklen 50% angrebne planter.

 

 

Vinterbyg

Det er sjældent betaling for mere end 1. svampebehandling, som bør udføres omkring begyndende skridning. En tidlig bekæmpelse omkring st. 31-32 (1-2 knæ udviklet) anbefales kun ved højt smittetryk. Svampesygdomme i vinterbyg anbefales tidligst bekæmpet fra st. 32 (2. knæ udviklet), bortset fra skoldplet.

Meldug

Eksempler på meldug modtagelige sorter: Frigg, Hejmdal, KWS Infinity, KWS Kosmos, KWS Meridian, KWS Orwell, hvor bekæmpelse udføres ved over 25 % angrebne planter.

Bygrust

Bygrust d. 2. april 2019.

I modtagelige sorter, der specielt rummer hybrid-sorterne bekæmpes bygrust ved over 10 % angrebne planter. Eksempler på bygrust modtagelige sorter: Hejmdal, KWS Infinity, KWS Kosmos, KWS Meridian, KWS Orwell, SY Galileoo. I de øvrige sorter er skadetærsklen 50 %.

Bladplet

Bladplet kan også være meget tabsvoldende. Der er kun få data for modtagelighed på de enkelte sorter. Derfor bekæmpes alle sorter ved over 10 % angrebne planter frem til st. 60.

Skoldplet

Skoldpletbekæmpelse er en meget tabsvoldende sygdom og kan være aktuel fra vækststadium 31 (1 knæ udviklet).

Behandling udføres, hvis der er over 10 pct. angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør (over 1 mm). Eksempler på skoldpletmodtagelige sorter: KWS Infinity, KWS Kosmos, KWS Meridian; KWS Orwell, SY Galileoo.

Skoldplet i byg.

 

Vinterhvede

Septoria

Septoriabekæmpelse er normalt ikke aktuel i april måned, men i nogle af de tidligst udviklede marker kan der i år godt blive behov for bekæmpelse i april.

I de modtagelige sorter som f.eks. Benchmark, Elixer, Graham, Kalmar, KWS Lili, KWS Zyatt og Torp skal Septoria bekæmpes ved 4 dages nedbør med over 1 mm efter st. 32. Hvis afgrøden er behandlet starter optællingen af nedbørsdøgn først efter 10 dage.

I de delvis modtagelige sorter som f.eks. Informer og Sheriff starter optællingen af nedbørsdøgn først i st. 37 og her skal være over 5.

Meldug

Meldugbekæmpelse er kun aktuel i de meldugmodtagelige sorter ved over 25 % angrebne planter.

Eksempler på meldug modtagelige sorter: Benchmark, Elixer, Graham, Kalmar, Torp.

Eksempler på delvis meldugmodtagelige sorter: Informer, KWS Zyatt, Sheriff.

Eksempler på ikke meldugmodtagelige sort: KWS Lili.

Gulrust

Gulrustbekæmpelse er kun aktuel i de gulrustmodtagelige sorter ved over 1 % angrebne planter. Gulrust starter i ‘reder’, så det er ikke nok at tjekke marken et enkelt sted.

Eksempler på gulrustmodtagelige- og delvis gulrustmodtagelige sorter: Benchmark, Elixer, Kalmar, KWS Lili, Sheriff, Torp, Graham, Informer, KWS Zyatt.

Gulrust i vinterhvede.

Brunrust

Eksempler på brunrustmodtagelige sorter: Benchmark, Elixer, Graham, Kalmar, KWS Lili, KWS Zyatt, Sheriff, Torp.

Løsningsforslag kan ses i ’Aktuelle løsninger’.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve