Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse i vinterkorn

Svampebekæmpelse i vinterkorn

Vinterkornet har fart på i markerne. En del steder er vi nu over st. 31 (1 knæ dannet). Derfor bør vi begynde at holde øje med svampesygdommene. Både skadetærskler og sorternes modtagelighed bør indgå i beslutningerne om eventuelle svampebekæmpelser. I sidste uge gennemgik vi meldug i vintersæd, i denne uge septoria, hvedebladplet og gulrust.

Husk, at når procent angrebne planter skal bedømmes i korn, så skal hele planten bedømmes, til og med et knæ (st. 31). Fra to knæ (st. 32) bedømmes kun de øverste 3 blade.

Vinterhvede

Septoria

Det er næsten altid rentabelt at bekæmpe septoria ved en akssprøjtning, men den nødvendige dosering varierer. Behovet for at bekæmpe septoria følges fra st. 32 (2 knæ dannet). I dette vækststadium er tredje øverste blad ved at komme frem og kan derfor smittes med septoria. Det er derfor vigtigt at anvende midler med god effekt mod septoria fra dette vækststadium, også selv om det er meldug eller rust, der udløser en bekæmpelse. Der går ca. 3 uger, fra smitten med septoria er sket (nedbør), og indtil symptomerne ses.

I de modtagelige sorter:

 • udløser 4 dage med nedbør fra st. 32 en bekæmpelse af septoria.
 • I st. 45-59 (begyndende skridning til gennemskridning) udløses også en behandling, hvis mere end 10 % af planterne har angreb på 3. øverste blad.

I lidt-middel modtagelige sorter:

 • starter optællingen af nedbør først i st. 37 (spidsen af fanebladet synligt), og en bekæmpelse anbefales tidligst i st. 39 (fanebladet udviklet) – 5 dage med nedbør udløser en bekæmpelse.

Bekæmpelse af Septoria er senest aktuel i st. 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse).

Hvedebladplet

Hvedebladplet, også kaldet DTR, er først og fremmest et problem på arealer, hvor omsætningen af planterester går langsomt, og der dyrkes hvede efter hvede. Smitten sker fra planterester fra hveden året før og kan derfra overføres til de sunde planter. I visse år kan angreb også optræde senere i sæsonen på grund af smitte fra omkringliggende marker.

Gulrust

Gulrust er meget tabsgivende og bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret angreb i marken eller i området frem til st. 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Som det fremgår af tabellen, er Substance ekstrem modtagelig, og her opformeres gulrust uhyre hurtigt. Det anbefales derfor at planlægge en fast strategi mod gulrust i denne sort.

Sorternes modtagelighed

Hvede sygdomme

De mest udbredte hvedesorters modtagelighed overfor svampesygdomme (www.sortinfo.dk)

 

Vinterrug

Skoldplet

Skoldplet breder sig op ad planten under fugtige forhold.

I modtagelige sorter som KWS Bono og SU Performer er skadetærsklen:

 • Mindst 5 dage med nedbør (over 1 mm) i st. 31-55 (1 knæ dannet – aks halvt gennemskredet). Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden.

I ikke modtagelige og delvis modtagelige sorter som KWS Livardo, KWS Binntto og KWS Florano er skadetærsklen:

 • Mindst 7 dage med nedbør (over 1 mm) i st. 31-55 (1 knæ dannet – aks halvt gennemskredet).

 

Brunrust

Brunrust er, især ved tidlige angreb, den mest tabsgivende svampesygdom i rug, men ret sene angreb kan også nedsætte udbyttet. Det er derfor vigtigt også at vurdere behovet for en evt. sen bekæmpelse af brunrust omkring blomstring primo juni.

I modtagelige sorter som KWS Binntto, KWS Bono, KWS Florano og Superformer er skadetærsklen:

 • 25 % angrebne planter i st. 30-31 (beg. Strækning – 1 knæ dannet)
 • 10 % angrebne planter i st. 32-69 (2 knæ dannet – blomstring helt afsluttet)

I ikke modtagelige sorter som KWS Livardo er skadetærsklen:

 • 50 % angrebne planter i st. 32-69 (2 knæ dannet – blomstring helt afsluttet)

Selv svage angreb kan udløse en bekæmpelse, da planten tæller som angrebet ved bare en enkelt pustel på et af bladene.

Sorternes modtagelighed

Mange af rugsorterne er ret modtagelige for brunrust som det fremgår af tabellen.

Rug sygdomme

De mest udbredte rugsorters modtagelighed overfor skoldplet og brunrust (www.sortinfo.dk).

 

Vinterbyg

Vinterbyg kan i nogle år nøjes med en svampebekæmpelse, men hold alligevel godt øje med markerne. Er der behov for en delt svampesprøjtning, foretages første svampesprøjtning i st. 32 (2 knæ) og anden sprøjtning ca. 14 dage senere, når fanebladet er fremme.

Særligt udsatte marker med meget læ og en tæt plante bestand, kan let angribes i en varm periode.

Vi anbefaler tidligst at bekæmpe svampesygdomme i vinterbyg fra st. 32 (2. knæ udviklet).

 • Bygrust: Over 10 % angrebne planter
 • Bygbladplet: Over 10 % angrebne planter

Skoldplet

Skoldplet spreder sig op ad planten under fugtige forhold og smitter via planterester. Derfor er skadetærsklen afhængig af forfrugt og af, om der er pløjet. Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden.

Skadetærsklen for skoldplet er:

 • Mindst 3-4 dage med nedbør (over 1 mm) i st. 31-39 (1 knæ-faneblad fuldt udviklet)
  • Mindst 2-3 dage med nedbør ved forfrugt byg og red. jordbearbejdning
 • Mindst 6 dage med nedbør i st. 40-65 (Fanebladets bladskede beg. at strække sig – blomstring halvvejs)

Sorternes modtagelighed

Byg sygdomme

De mest udbredte vinterbygsorters modtagelighed overfor svampesygdomme (www.sortinfo.dk).

 

Løsningsforslag

Under ’Aktuelle løsninger’ bringer vi hver uge vores løsningsforslag. Men generelt anbefaler vi at følge de anbefalede midler i markplanen. I skemaet ‘Effekt af svampemidler i korn‘, kan man sammenligne de enkelte midlers effekt.

Vi anbefaler at anvende triazoler maks. 3 gange og maks. anvende det samme triazol 2 gange. Triazoler er midler, som indeholder et aktivstof. der ender på -azol.

Er du i tvivl om en sygdom i kornet eller dosering, så er du altid velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent for spørgsmål eller et besøg.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve