Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Svampebekæmpelse i vårbyg

Svampebekæmpelse i vårbyg

Da vi er inde i en lang tørkeperiode, er der heller ikke gode forhold for de fleste svampesygdomme. Det betyder dog ikke, at de ikke kan forekomme og særligt bygrust skal vi holde øje med. Vi har dog kun fundet ganske lidt bygrust i vinterbyggen, så vores forventning er, at der kun vil være begrænset angreb i vårbyg.

I vårbyg er der oftest betaling for mindst én svampesprøjtning. Normalt anbefaler vi en dosering på 25-40 % af en normaldosering, når fanebladet er fuldt udviklet. Hvis smittetrykket er højt, så er der en større effekt ved at sprøjte to gange end ved at hæve doseringen.

Vi forventer det ikke, men bliver det aktuelt at dele, anbefaler vi at bekæmpe med ca. 25 % af en normaldosering med ca. 14 dages mellemrum. Ved meget højt smittetryk hæves doseringen til samlet ca. 75 % af normaldoseringen.

Bekæmpelsestærskler

Meldug

Langt de fleste vårbygsorter er ikke modtagelige over for meldug. Den eneste undtagelse er, hvis du dyrker den gamle sort Propino, der har stor modtagelighed.

Bygrust

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter, hvilket er alle de dyrkede sorter, fra st. 32 – 65 (2 knæ dannet – blomstring halvvejs) ved over 10 % angrebne planter.

Bygbladplet

Skadetærsklen for bygbladplet er i meget modtagelige sorter (f.eks. Laurikka):

  • St. 30- 50 (beg. strækning – beg. skridning) over 10 % angrebne planter
  • St. 51-65 (beg. skridning – blomstring halvvejs) over 25 % angrebne planter.

Skadetærskelen i modtagelige og delvis modtagelige sorter (f.eks. Crossway, Evergreen, RGT Planet, Quench):

  • St. 30-31 (beg. strækning – 1 knæ dannet) over 50 % angrebne planter.
  • St. 32- 60 (2 knæ dannet – beg. blomstring) over 25 % angrebne planter.

Skadetærskelen i ikke modtagelige sorter (f.eks. KWS Irina og Laureate):

  • St. 30-31 (beg. strækning – 1 knæ dannet) over 75 % angrebne planter.
  • St. 32- 60 (2 knæ dannet – beg. blomstring over 50 % angrebne planter.

Skoldplet

Skoldplet spredes med afgrøderester fra tidligere år. Og ligesom Septoria spredes skoldplet ved regnvejr. Dette afspejles i skadetærsklerne. Optælling af nedbørsdøgn starter først 10 dage efter behandling med et virksomt middel, og der tælles max. 14 dage tilbage i tiden.

Skadetærsklen i de modtagelige sorter (f.eks. Evergreen, Flair. KWS Irina, Odyssey, Quench, RGT Planet):

  • St. 31 – 65 (1 knæ dannet – blomstring halvvejs) over 10 % angrebne planter og mindst fem dage med nedbør (over 1 mm).
  • St. 31 – 39 (1 knæ dannet – faneblad fuldt udviklet) ved forfrugt byg og red. Jordbearbejdning: mindst 2 dage med nedbør (over 1 mm). Derefter som pløjet.

Skadetærsklen i de ikke modtagelige sorter (f.eks. Crossway, Laureate og Laurikka):

  • St. 32 – 65 (2 knæ dannet – blomstring halvvejs) over 10 % angrebne planter og mindst syv dage med nedbør (over 1 mm).
  • St. 31 – 39 (1 knæ dannet – faneblad fuldt udviklet) ved forfrugt byg og red. jordbearbejdning: mindst 3 dage med nedbør (over 1 mm). Derefter som pløjet.

Ramularia

Oftest er det først efter gennemskridning, at der ses angreb af Ramularia. Angreb i udbrud kan ikke bekæmpes, så evt. bekæmpelse skal ske før begyndende skridning. I de danske forsøg har der for det meste ikke været nogen god sammenhæng mellem angreb af Ramularia og merudbyttet for svampesprøjtning. Ramularia betyder derfor mindre, end det visuelt ser ud til. De dyrkede sorter er alle modtagelige eller meget modtagelige. Ønskes effekt mod Ramularia, vælges løsninger med f.eks. Proline EC 250, Proline Xpert, Prosaro EC 250, Propulse SE 250, Bell og Rubric/Maredo 125 SC.

Sprøjteteknik

Der skal anvendes omkring 140-180 l vand pr. ha. Der skal anvendes mest vand ved stor plantemasse (sen sprøjtning) og tørre blade (sprøjtning om dagen). Der kan f.eks. anvendes en 025 lavdrift/refleksdyse med 3,0 atm. og 8 km/t (150 l vand) eller en 03 lavdrift/refleksdyse med 3,0 atm. og 8 km/t (180 l vand).

Bekæmpelse

Du kan se vores anbefalede løsninger under ’Aktuelle løsninger’.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve