Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Stråforkortning i vintersæd

Stråforkortning i vintersæd

Af Ove Englund (ove@centrovice.dk).

Efter den milde vinter, hvor afgrøderne har busket sig godt og er langt fremme i vækst, skal der selvfølgelig sættes ind med stråforkortning i de marker, der vurderes at blive for kraftige. Det er specielt marker efter gode forfrugter på god jord, der er sået relativt tidligt i september, hvorimod senere såede marker ikke nødvendigvis har samme behov. Vi husker på, at tidspunkt for tilførsel af kvælstof også betyder meget, så derfor må der lidt tålmodighed til, så markerne hverken startes eller afsluttes for tidligt. Vi skeler også til sortsnavnet. I vinterhvede er Torp og KWS Lilli de mest stråstive og Elixer, Kvium, KWS Nils og Nakskov de mest blødstråede.

Tidspunkt for stråforkortning

Stråforkorting skal foretages fra stadie 31 til og med 37, – altså i den periode hvor der sker den største strækningsvækst. Behandlingen bør dog tilstræbes ved en god lejlighed i den første del af perioden. En temperaturmæssig stabil periode med lidt lunere vejr fremmer virkningen. Den bedste virkning opnås ved morgensprøjtning, hvor luftfugtigheden er høj med udsigt til højere temperatur og sol i løbet af dagen.

Midler

Forsøgsmæssigt er det svært at foretrække nogle midler frem for andre og dog…

Moddus-midlerne omfatter Moddus Start, Moddus M samt kopiprodukterne Cuadro NT, Sonis, Moddevo, Trimaxx og Trimaxx M. Jeg foretrækker Moddus Start, der ved en dosering på 0,3 l pr. ha virker som 0,4 l Moddus M. pr. ha, på grund af en bedre formulering der bevirker en bedre og hurtigere optagelse i planterne. Dvs. at en mindre mængde aktivstof giver den samme virkning.

Medax Max er et blandingsprodukt i samme familie, men bør dog ikke bruges i korn, da virkningen er for kraftig. Medax Top derimod er er et rigtig godt alternativ, der ved en dosering på 0,6 l pr. ha prismæssigt er på niveau med Moddus-midlerne. Der skal helst tilsættes ammoniumsulfat i samme dosering. Medax Top optages og virker hurtigt i planterne.

Blandinger

Blandinger giver ofte en mereffekt, så derfor skal der tilsættes spredeklæbemiddel, når der ikke blandes. Der skal dog udvises meget stor forsigtighed, hvis der blandes med ”græsmidler”, og det eneste middel, der her kan bruges, er CCC.

Firmaet bag Cossack siger, at bare det at bruge midlet virker som en halv gang stråforkortning.
De er dog ikke bange for at tilsætte lidt CCC, men anbefaler så tilsætning af spredeklæbemiddel i stedet for olie.

Ved tilsætning af 0,5 l CCC pr. ha til Broadway er der i nogle tilfælde også set for kraftig virkning. Helt galt er det, hvis der i blandingen Broadway + Atlantis tilsættes CCC.

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve